Prawo02 września, 2019

Wrześniowe zmiany w prawie - Monika Sewastianowicz

Powrót do poprzedniego systemu oceniania i awansu zawodowego nauczycieli, nowe dodatki, wcześniejsza podwyżka pensji oraz modyfikacje dotyczące szkolnictwa zawodowego – to główne zmiany w przepisach, które wejdą w życie 1 września.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Wprowadzony we wrześniu 2018 r. system awansu zawodowego od początku był mocno krytykowany – resortowi edukacji przypisywano m.in. intencje odsuwania kolejnych podwyżek wynagrodzeń poprzez opóźnienie osiągania najwyższego stopnia awansu. Bez względu na rzeczywiste powody owych modyfikacji teraz wracamy do starych zasad.
Ustawa z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zakłada, że staż na nauczyciela kontraktowego ponownie trwać będzie dziewięć miesięcy i zakończy się rozmową przed komisją kwalifikacyjną (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9c KN). Nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany na stopień dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu (art. 9d ust. 4 KN).
Również ocena zawodowa pedagogów wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zniknie obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat. Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców (art. 9c ust. 5a–5f KN).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top