Prawo01 czerwca, 2022

Wczesna Edukacja 2022/2

Przyzwyczailiśmy się już do życia w cieniu wojny, jednak problem lęku nie minął. Dotyczy zarówno nas, rodziców, jak i dzieci. Niestety dorośli często nieświadomie potęgują napięcie emocjonalne u swoich pociech, np. rozmawiając przy nich o wojennych wydarzeniach czy oglądając wiadomości z drastycznymi scenami. Są przekonani, że dziecko się bawi i na nic innego nie zwraca uwagi. Nic bardziej mylnego. O tym, jak unikać takich błędów oraz pracować z lękiem, pisze Ewa Góralczyk.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry, składającej się z osób, które wyznają podobne wartości jak dyrektor i są gotowe realizować koncepcję pracy placówki, to niełatwe zadanie. O zagadnieniach związanych z zatrudnieniem, pozycją nauczyciela i odchodzeniem z zawodu możemy przeczytać w artykule Małgorzaty Nowak i wywiadzie Karoliny Prus-Wirzbickiej.
Letnie miesiące szczególnie sprzyjają prowadzeniu zajęć poza budynkiem szkoły. O tym, że zabawa na dworze to nie jest czas stracony dla edukacji, przypomina Magda Paska. Danuta Elsner przedstawia ciekawe spojrzenie na wychowanie finansowe najmłodszych. Autorka inspiruje do poszukiwania odpowiedzi na pytania, jak wprowadzać tak ważne zagadnienie do edukacji wczesnoszkolnej.
Kultura udzielania informacji zwrotnych ma bezpośrednie przełożenie na motywację do zmiany i rozwoju zarówno u pracowników, jak i uczniów. Często jednak nie wiemy, jak rozmawiać z pracownikiem lub uczniem, gdy nie wszystko idzie jak należy. A przecież kwestia niepowodzeń, popełniana błędów jest jednym z zasadniczych elementów procesu uczenia się. Ważne, jak je wykorzystujemy w dalszym rozwoju ucznia i pracownika. Wskazówki na ten temat znajdują się w artykule Agnieszki Ratajczak-Mucharskiej.

Spis treści

3 x i – inspiracje, innowacje, informacje
Sposób na mobbing rówieśniczy
Zasada 3 minut dla większej produktywności
Czy powinniśmy chwalić dzieci
Wizyta w Parku Narodowym na receptę

Zarządzanie i rozwój
Konstruktywna ocena Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Współpraca i dobre relacje Anna Jakubiec

Prawo
Edukacja uczniów ukraińskich – rozwiązania prawne Monika Sewastianowicz

Meandry oświaty
Odpowiedzialność za przyszłość Małgorzata Nowak
Pożegnanie z zawodem nauczyciela Karolina Prus-Wirzbicka

Teoria a praktyka
Wychowanie finansowe Danuta Elsner
Czy dzieci muszą uczyć się pisać Magda Paska

Edukacja elementarna
Pierwsze kroki w nowej szkole – jak wspierać migrantów Mirosława Suchocka

Z praktyki pedagogicznej
Dziecięce lęki Ewa Góralczyk

Felieton
Czytanie a edukacja Klemens Stróżyński

Porady
Pytania do eksperta
Kalendarium

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top