Prawo16 grudnia, 2019

Ukryty konflikt w zespole - Tomasz Garstka

Lekcja 3 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

W artykule Trudne emocje w zespole („Dyrektor Szkoły” 2019/11) pisałem o zarządzaniu emocjami w sytuacjach kryzysowych, natomiast teraz rozważmy, jak dyrektor ma pracować z zespołem podzielonym niejawnymi konfliktami.
Głębokie, ukryte podziały w zespole mogą pozostawać w stanie pozornego uśpienia. Dyrektor obserwuje w gronie pedagogicznym próby maskowania niechęci, lecz przejawy napięcia między nauczycielami są dla niego niezrozumiałe. Nie wie, co powoduje obniżenie efektywności pracy lub blokadę współpracy w takim zespole. Źródłem nieujawnianych podziałów mogą być np.:
- poczucie niesprawiedliwości,
- różnice interesów,
- odmienne sposoby patrzenia na misję zawodową i sposoby pracy.
Konflikt występuje w sytuacjach, w których co najmniej dwie zależne od siebie osoby (strony) mają interesy, cele czy potrzeby w jakiś sposób niezgodne (por. Cohen, 2010, s. 390), więc potencjalnie wpisany jest w sytuację zawodową (hierarchia, zależności, różnice w premiowaniu pracy, nierówności w interpersonalnych sympatiach i niechęciach, odmienne poglądy wpływające na postępowanie w pracy itp.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top