Prawo24 września, 2018

Uczniowie w roli tłumaczy - Jerzy Celichowski

Czy nastolatki są w stanie przetłumaczyć dzieło literackie, które następnie zostanie wydane przez profesjonalne wydawnictwo? Tak, empirycznie udowodniliśmy to w Budapeszcie w ramach projektu Młodzi tłumacze, przeprowadzonego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP kierowanej przez Beatę Mondovics.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/11

Uczniowie naszej szkoły w połowie pochodzą z rodzin mieszanych i są dwujęzyczni. Poza szkołą polską, która ma charakter uzupełniający, na co dzień uczęszczają również do szkół węgierskich. Żyją tak w dwóch oddzielnych światach: w placówce węgierskiej traktowani są jak Węgrzy, w polskiej jak Polacy. Brakuje przestrzeni, w której ich złożona, podwójna tożsamość mogłaby się w pełni ujawnić.
To spostrzeżenie leżało u podstaw projektu Młodzi tłumacze, w ramach którego grupa naszych dwujęzycznych uczniów przetłumaczyła na język węgierski książkę Anny Onichimowskiej Dziesięć stron świata (Łódź 2017). Ich dzieło zaprezentowano na Festiwalu Książki – najważniejszej imprezie księgarskiej w Budapeszcie.
Projekt miał dać młodym ludziom okazję do zademonstrowania swoich językowych zdolności oraz celebrowania ich dwukulturowości, a przy okazji zainspirować do angażowania się w działania na pograniczu obu kultur.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top