Prawo17 lipca, 2019

Uczenie się wsparte tutoringiem - Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska

Jednym ze sposobów na poprawę jakości pracy szkoły i jej wpływu na rozwój dzieci i młodzieży jest tutoring. To metoda pracy polegająca na indywidualnych spotkaniach nauczyciela z uczniem w celu maksymalizacji efektów kształcenia i rozwoju osobowego młodego człowieka.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/7

Szkołę tworzą konkretne osoby i to od nich – wartości, którymi się kierują, postaw, metod pracy – zależy jakość edukacji. Aby móc się rozwijać, człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Bez spotkania z kimś, kto inspiruje i motywuje, pokazuje, jak można realizować marzenia, osiągać zaplanowane cele, rozwój osobisty może być trudniejszy.
W naszym systemie edukacyjnym zwykle mało jest miejsca na indywidualny kontakt między uczniem a nauczycielem. Więcej uwagi i zainteresowania dostaje najczęściej ten, kto wymyka się statystycznej średniej, kto sam „wyrywa” sobie zainteresowanie nauczycieli – nieprzeciętnymi osiągnięciami albo zachowaniem, które wymaga interwencji. Coraz więcej uczniów ma opinie czy orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wymaga indywidualizacji nauczania, dostosowania metod, treści czy form pracy. W szkołach masowych pojawiają się nauczyciele współorganizujący proces kształcenia (tzw. wspierający), realizowane są indywidualne programy wsparcia. Można pokusić się o stwierdzenie, że coraz więcej osób, aby móc uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebuje indywidualnego kontaktu z nauczycielem.
Istotną kwestią jest też podkreślany przez rodziców rozdźwięk pomiędzy tym, czego chcieliby dla swoich dzieci, a czego uczy szkoła. Martin Seligman opisuje eksperyment, w którym na pytanie, czego najbardziej życzyliby swoim pociechom, rodzice odpowiedzieli: szczęścia, pewności siebie, zadowolenia z życia, spełnienia, dobra, zdrowia, satysfakcji, miłości, znalezienia sensu życia, równowagi. A czego ich zdaniem uczy szkoła? Umiejętności myślenia, zdobywania osiągnięć, pisania i czytania, konformizmu, zdawania testów, osiągania sukcesów (2011, s. 115).
Odpowiedzią na taką różnicę między oczekiwaniami a rzeczywistością może być tutoring szkolny.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top