Prawo19 października, 2020

Temat lekcji: współczesne migracje - Julia Godorowska, Patrycja Kopcińska

W szkołach stale rośnie liczba dzieci cudzoziemskich, często z różnych kręgów kulturowych, i młodych Polaków powracających z zagranicy. Z drugiej strony coraz więcej polskich absolwentów szkół decyduje się podjąć studia w innym kraju. Grono pedagogiczne i dyrekcja, ale też sami uczniowie stają więc przed wyzwaniem zmierzenia się z tą wielokulturową codziennością. W artykule proponujemy praktyczne porady, jak wspierać dzieci i młodzież w rozumieniu zmian zachodzących w skali globalnej i lokalnej.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/10

W czerwcu Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której zwraca się z apelem do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, społeczników i dziennikarzy o intensyfikację działań edukacyjnych promujących wiedzę o historii i wartości, jaką jest integracja europejska (https://senat.edu.pl/assets/Edukacja/Wydarzenia/84uch-edukacja-europejska.pdf).
Wspierając uczniów w zdobywaniu informacji o migracjach XXI wieku i podejmując refleksję nad kryzysem polityk migracyjnych krajów europejskich, nauczyciele mogą umacniać poczucie wspólnej tożsamości i budować przyszłość Europy. Ponadto uwzględnienie wątków związanych np. z postawami wobec przyjmowania migrantów do Europy warto wpisać jako element planu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Ucząc o migracjach, można w nietuzinkowy sposób wywiązywać się z zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, jednocześnie wzmacniając w młodych ludziach takie kompetencje jak:
- umiejętność analizy procesów i współzależności globalnych,
- radzenie sobie z kontrowersyjnymi treściami,
- dostrzeganie różnych punktów widzenia,
- rozwijanie postawy otwartości na inne kultury, przekonania, światopoglądy i praktyki.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top