Księgowość i podatki31 marca, 2017

Szybka ewidencja majątku i inwentaryzacja online

Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest więc zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku.

Oprócz podstawowego celu inwentaryzacji, jakim jest konfrontacja zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi w księgach rachunkowych, istotnym jest również rozliczenie osób, którym powierzone zostały poszczególne elementy mienia placówki, ocena systemu zabezpieczenia mienia przez zniszczeniem itp. Jak zatem przeprowadzić inwentaryzację szkolnego majątku, aby była wykonana w sposób kompleksowy, rzetelny oraz terminowy?

Inwentaryzacja pozwala uporządkować majątek Twojej placówki i właściwie nim zarządzać. Często też wskazuje miejsce nadużyć i złego gospodarowania. W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szeregu ważnych zmian związanych między innymi z likwidacją gimnazjów i przekształcaniem szkół zawodowych w branżowe, samodzielnie przeprowadzana inwentaryzacja może okazać się zadaniem wielogodzinnym i żmudnym, które wymaga od zaangażowanych w nie osób wysokiej precyzji oraz skrupulatności. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla każdej placówki staje się zaimplementowanie aktywnie wspierającego ten proces systemu Progman Majątek Web, dzięki takim funkcjonalnościom jak:

  • dostęp on-line do zbiorczej bazy składników majątku (wyposażenie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) rozproszonych po różnych budynkach, wydziałach lub filiach, w tym bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku;
  • możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych pomiędzy oddziałami i/lub różnymi lokalizacjami;
  • redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%, wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych;
  • automatyzacja procesu przygotowania zestawień statystycznych i analiz według jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych materialnie, wartości i umiejscowienia.

Niewątpliwym atutem spisu przeprowadzanego z pomocą systemu Progman Majątek Web jest możliwość użycia do tego celu sprzętu wspierającego proces inwentaryzacji, kompatybilnego z programem. Dzięki drukarce generującej kody kreskowe oraz przenośnemu kolektorowi danych (służącemu do sczytywania kodów), przeprowadzenie inwentaryzacji w szkole staje się łatwe i szybkie.  Więcej informacji o Urządzenia peryferyjnych znajdą Państwo ::tutaj::

Więcej informacji o Progman Majątek Web >

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top