Prawo05 grudnia, 2019

Świadectwo pracy po zmianach - Książka tygodnia

Zasady dotyczące wystawiania i wydawania, a także przechowywania świadectw pracy zostały uregulowane w kilku aktach prawnych. Część tej regulacji odnajdziemy w przepisach Kodeksu pracy. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie odnajdziemy w rozporządzeniu w sprawie świadectw pracy. W odniesieniu do problematyki przechowywania i przetwarzania danych ze świadectwa pracy stosujemy przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, Kodeksu pracy i przepisów o ochronie danych osobowych.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy odnoszące się do tematu świadectw pracy były wielokrotnie nowelizowane, by w konsekwencji przybrać kształt, jaki będzie przedstawiony w niniejszym poradniku. Najbardziej istotne są te ostatnie zmiany, które weszły w życie 7.09.2019 r.

Rok 2019 przyniósł pracodawcom szereg zmian, w tym również w obszarze wystawiania i wydawania świadectw pracy. Niniejszy poradnik ma na celu omówienie zasad dotyczących wystawiania i wydawania świadectw pracy i pokazanie w ujęciu praktycznym, na przykładach, problemów, z jakimi stykają się pracodawcy na gruncie tego tematu.

Okazuje się bowiem, że nadal w praktyce wystawianie i wydawanie świadectw pracy może budzić wątpliwości.

Dodatkowo autorka przedstawia też problem wystawiania i wydawania świadectwa pracy w kontekście RODO i ochrony danych osobowych. Należy mieć na uwadze, że świadectwo zawiera szereg danych, które są przetwarzane nie tylko w stosunku pracy, ale też poza nim do celów ustalenia różnego rodzaju uprawnień – już po zakończeniu współpracy z pracodawcą.

Świadectwo pracy zawiera jedynie oświadczenie wiedzy i jest ważnym dokumentem. Jest potwierdzeniem stanu faktycznego wynikającego z dokumentacji pracowniczej i danych, jakie pracodawca zgromadził w okresie zatrudnienia pracownika.

Jednak świadectwo pracy jest bardzo istotnym dokumentem w zbiorze dokumentacji pracowniczej, ponieważ zawiera informacje, które mogą kształtować uprawnienia lub ich brak wobec pracownika, byłego pracownika na przyszłość, np. na gruncie przepisów dotyczących praw emerytalno-rentowych, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, prawa do świadczeń, jakim są odprawy emerytalno-rentowe i innych wynikających z odrębnych przepisów.

Niestety wcale nie tak rzadkie sytuacje pokazują, jak wiele problemów mają byli pracownicy w uzyskaniu świadczeń w sytuacji utraty świadectwa pracy lub błędów wynikających z niewłaściwego postępowania pracodawców w odniesieniu do procesu wystawiania i wydawania świadectwa pracy. Dlatego tak ważna jest znajomość reguł rządzących tą problematyką zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, a czasami też członków rodziny, np. w przypadku śmierci pracownika.

Niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z wystawianiem i wydawaniem świadectw pracy w ujęciu praktycznym poprzez wskazanie przykładowych stanów faktycznych. Książka ta adresowana jest do praktyków i osób, które stosują prawo pracy w praktyce. Jednak opracowanie to pokazuje, jak ważna jest też świadomość pracowników w tym obszarze. W konsekwencji jest to materiał, który może posłużyć zarówno służbom kadrowym, ale też osobom, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu prawa pracy w tym obszarze. 

Świadectwo pracy po zmianach
Maria Sobieska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top