Prawo17 listopada, 2023

Socjalizacja polityczna - Monika Sewastianowicz

Szkoła jest jednym z miejsc tzw. socjalizacji politycznej, czyli nabywania wiedzy o polityce, tworzenia poglądów, opinii i postaw politycznych na gruncie pewnych systemów wartości. Działając w samorządzie uczniowskim oraz angażując się w wolontariat społeczny, dzieci i młodzież poznają mechanizmy funkcjonowania organizacji, systemy wyborcze, a rozmawiając i debatując, kształtują swój światopogląd. Bywa że szkolna aktywność jest dla nich trampoliną do partyjnych młodzieżówek, stowarzyszeń i organów samorządu lokalnego.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/10

Z wykonanego przez dr. Jakuba Jakubowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza na próbie 916 licealistów z Wielkopolski badania wynika, że dla młodzieży najważniejszym źródłem socjalizacji jest rodzina, ogromną rolę odgrywają też rówieśnicy (40,9%) i nauczyciele (26,7%), marginalny wpływ ma natomiast Kościół (4%). O polityce młodzi ludzie dyskutują z rodziną w gospodarstwach domowych o bardzo złej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej, zaś najrzadziej przy przeciętnym poziomie dochodów, i podobną zależność odnotowano, jeżeli chodzi o rozmowy w rówieśnikami. Autor badania przeanalizował też źródła, z jakich licealiści czerpią wiadomości o polityce: prym wiodą internet i telewizja, na trzecim miejscu wskazano zajęcia w szkole. W internecie najczęściej uczniowie szukają wiedzy w social mediach (66,1%), a zapytani o formę prezentowania informacji o polityce wskazali przede wszystkim memy (77,3%), teksty w postach (52,1%) oraz linki do artykułów (48,6%) (Jakubowski, 2021).

Młodzi aktywiści (z całego spektrum sceny politycznej: harcerze, strażacy OSP, ekolodzy, Młodzież Wszechpolska, uczestniczki Strajku Kobiet), którzy wzięli udział w badaniu Fundacji im. Stefana Batorego i Uniwersytetu SWPS również wskazywali na dom rodzinny i szkołę jako źródła swoich poglądów i postaw, a w przypadku szkoły także jako miejsce, w którym stawiali pierwsze kroki na drodze do aktywizmu poprzez np. angażowanie się w wolontariat czy wybory do samorządu szkolnego. Badani wspominali też nauczycieli, którzy zachęcali ich do działalności aktywistycznej poza szkołą, np. w młodzieżowych radach miasta. W podsumowaniu wskazano, że młodzi ludzie są raczej rozczarowani polityką i prezentują się w kontrze do poglądów poprzednich pokoleń (Kajta i in., 2022).

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top