Prawo14 lutego, 2020

Rozpoznanie mobbingu - Magdalena Goetz

Gdy wśród pracowników szkoły dochodzi do mobbingu, może to mieć długotrwałe, szkodliwe konsekwencje nie tylko dla bezpośrednio dotkniętych nim osób, ale też dla całej społeczności szkolnej i wizerunku placówki. Jak więc rozpoznać mobbing i mu przeciwdziałać?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/2

Mobbing to przemoc w miejscu pracy przejawiająca się wrogim nastawieniem i postępowaniem, a także nieetycznym sposobem komunikowania się, systematycznie stosowana przez jedną lub kilka osób w stosunku do innej, stopniowo spychanej do pozycji uniemożliwiającej jej obronę. Działania te są stosunkowo częste i trwają dłuższy czas, skutkując u poszkodowanej osoby zaburzeniami w sferach zdrowia psychicznego i fizycznego oraz funkcjonowania społecznego.
(…)
Mobbing jest zazwyczaj przemocą rozwijającą się stopniowo i trwającą dłuższy czas, gdzie jedna ze stron wykorzystuje przewagę, by konsekwentnie, systematycznie szkodzić drugiej, niemogącej się skutecznie bronić. Ta przewaga może być:
- formalna – sprawca stoi wyżej w hierarchii zawodowej,
- nieformalna – sprawca jest osobą bardziej wpływową, popularną, lubianą,
- liczebna – sprawca ma grupę wiernych popleczników.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top