Prawo25 maja, 2021

Recepta na kryzys popandemiczny

Zakończyła się VII edycja Kongresu Różnorodności, jednego z kluczowych wydarzeń CSR w Polsce. W tym roku prelegenci i uczestnicy Kongresu zastanawiali się, jak wzmacniać ludzi i organizacje rozbite kryzysem pandemii. Zgodzili się co do tego, że kluczowe są tu uważność na drugiego człowieka, dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb oraz rozmowa jako podstawowe narzędzie dostępne ludziom do budowania wspólnoty i więzi.

Z debaty wynikło ponadto wspólne przekonanie, że pandemia zmieniła nasz świat nieodwołalnie, a różnorodność i inkluzja to wartości, które pomagają nam szybciej się w nim odnaleźć. Hasłem przewodnim Kongresu Różnorodności, który odbywał się w formule online, było „Tak silni, jak najsłabszy z nas – czyli jak wzmacniać ludzi i organizacje nie tylko w kryzysie”.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony był wyzwaniom czasów pandemii i nowej post-pandemicznej normalności, a przyświecało mu hasło „Mindcare – jak zadbać o siebie i innych?” Uczestników w atmosferę rozmowy o różnorodności i jej znaczeniu dziś wprowadził Jarosław Mikołajewski, poeta i eseista, który zauważył, że na różnorodność jesteśmy niejako skazani, zarówno w aspekcie globalnym, jak i naszym lokalnym. Czeka nas rzeczywistość różnorodności, dlatego w spotkaniu z innymi niezwykle ważne jest staranne poznanie tej inności. Wskazał także na znaczenie głębokiej rozmowy, która stanowi podstawę naszej kultury, otwiera drzwi do komunikacji z drugim człowiekiem i umożliwia zrozumienie go.

Amy Morin, psychoterapeutka, autorka książek, wykładowczyni na Northeastern University, podzieliła się z uczestnikami receptą na to, jak utrzymać stabilność psychiczną w nieprzewidywalnym, zmieniającym się świecie. Podkreśliła, że wszyscy mamy możliwość budowania swojej siły psychicznej, nawet w tak trudnych czasach jak pandemia. Wszystko zależy od tego, czy tworzymy wokół siebie wspierające środowisko i jakich dokonujemy wyborów. Wśród siedmiu wskazówek znalazły się pozwalanie sobie na emocje, ale nieużalanie się nad sobą, branie spraw we własne ręce, nieporównywanie się do innych, pozwolenie sobie na porażki, bo są integralną częścią wielu sukcesów, asertywność, akceptacja ryzyka oraz otwartość na zmiany. Dodała, że to właśnie tak uzyskana siła psychiczna pozwala przyznać się do tego, że nie na wszystko ma się odpowiedź i radę, i że należy zwrócić się do innych o wsparcie i pomoc.

Gośćmi panelu, zatytułowanego „Wyzwania przyszłości – co czeka nas i nasze organizacje” byli Zuzanna Skalska, właścicielka 360Inspiration, partner FutureS Thinking Group oraz Piotr Ciborowski, członek zarządu Henkel Polska. Rozmówcy Pawła Oksanowicza przyjrzeli się rewolucyjnym zmianom, jakie zachodzą obecnie na rynku pracy. Byli zgodni co do tego, że do rzeczywistości przed-pandemicznej nie ma już powrotu. Zmieniają się sposoby pracy, w kierunku rozwiązań hybrydowych, ale także nasze miejsca pracy.

Ostatni panel pierwszego dnia Kongresu przebiegał pod hasłem „Jak odpowiadać na potrzeby pracowników w czasach kryzysu? Pracodawcy w poszukiwaniu rozwiązań”. Wzięły w nim udział Iwona Choińska, dyrektor personalna IBM na Polskę i Kraje Bałtyckie oraz Susanna Romantsova, liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA. Rozmówcy zgodzili się, że czas po wybuchu pandemii koronawirusa stał się punktem zwrotnym, jeśli chodzi o podejście do pracownika. Dla dojrzałych organizacji już od dawna był on w centrum uwagi, ale raczej jako podmiot zbiorowy. Teraz zajęliśmy się emocjami konkretnego człowieka. Wcześniej mówiliśmy o zarządzaniu personelem, teraz bym powiedziała, że to jest zarządzanie jednostką – powiedziała Iwona Choińska. Ważne jest budowanie poczucia przynależności wśród członków zespołu, danie im poczucia, że są częścią większego organizmu – dodała Susanna Romantsova.

Drugi dzień Kongresu Różnorodności przebiegał pod hasłem „Team Care – z czym się dziś mierzą liderki i liderzy?”, zwracając uwagę na ich rolę w procesie sklejania i utrzymania jedności zespołów i całych organizacji.

W wywiadzie na temat „Jak zadbać o to, by na Twoim pokładzie było miejsce dla wszystkich? Inkluzywne zarządzanie w praktyce” Birgit Rechberger-Krammer, Corporate Senior VP Laundry and Home Care Henkel Europe, President Henkel Austria,

podkreślała, że praktykowanie inkluzywności zaczyna się na samej górze, w zarządzie firmy i polega na tym, by potrafić budować skuteczne zespoły z członków zróżnicowanych grup. Chcemy tworzyć środowisko, w którym wszyscy będą mogli działać, atmosferę zaufania, w której można pozwolić sobie na popełnienie błędu. Podkreśliła, że prym wiodą tutaj akceptacja i otwartość, ale ważne jest także inicjowanie programów HR, które pomagają budować różnorodne środowisko pracy i jego inkluzywność, takie jak np. program mentoringu, czy program sukcesji kobiet.

Kongres Różnorodności zakończył panel „Biznes a światopogląd - przyczynek do konfliktu czy nowa jakość”. Wzięli w nim udział Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe, Małgorzata Romaniuk, wiceprezes Zarządu w Banku BPH, Maciej Herman, dyrektor zarządzający Wedel i Piotr Voelkel, założyciel SWPS oraz właściciel marki VOX. Spotkanie poprowadził Paweł Niziński, CEO Better, B Market Explorer CEE. Uczestnicy zachęcali, by organizacje nie bały się trudnych tematów i zabierały głos, wypowiadając się na przykład otwarcie przeciw dyskryminacji i brakowi tolerancji. Jest to tym ważniejsze, że to wartości są obecnie jednym z podstawowych elementów budowania identyfikacji firm. Rozmówcy podkreślali, że w dobie kryzysu wielu tradycyjnych autorytetów, firmy i marki cieszą się dziś jednym z najwyższych wskaźników społecznego zaufania, co nakłada na nie dodatkową odpowiedzialność i sprawia, że mają moc wyznaczania kierunków rozwoju i kształtowania społecznych zmian.

 

Kongres Różnorodności to konferencja tematyczna, która od 2014 roku jest stałym elementem w kalendarzu kluczowych wydarzeń CSR w Polsce. Celem kongresu, organizowanego przez Henkel Polska oraz BETTER, jest pobudzenie dyskusji na temat wyzwań różnorodności w miejscu pracy i zarządzania poprzez wartości. Spotkanie zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością.

VII edycji Kongresu Różnorodności patronował m.in. miesięcznik „Personel Plus”. Więcej wniosków z wydarzenia będzie można przeczytać na łamach lipcowego wydania miesięcznika – już dziś zapraszamy do lektury!
Back To Top