Prawo18 listopada, 2020

Rada rodziców a dane osobowe - Jarosław Feliński

Czy w kontekście rygorystycznych wymagań RODO rada rodziców jest administratorem danych osobowych? Czy członkowie prezydium rady mogą je gromadzić? W jaki sposób i kto może mieć dostęp do danych w pełnym lub ograniczonym zakresie? Co po zakończeniu prac rady w danym roku szkolnym należy uczynić z danymi pobranymi od rodziców i darczyńców? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w niniejszym artykule.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/11

Wprawdzie dość oczywista pozycja i rola rady rodziców jako jednego z organów szkoły (niezależnego – podkreślmy – od innego organu, jakim jest dyrektor) została zdefiniowana w przepisach Prawa oświatowego, jednak w mojej opinii, wynikającej z doświadczenia współpracy z placówkami oświatowymi, dookreślenia w tym kontekście wymaga kwestia gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Zacznijmy od przykładu z życia szkoły. Na spotkaniu z dyrektorem rodzic stwierdza, że doszło do ujawnienia jego danych personalnych i numeru rachunku bankowego, a także numeru telefonu i adresu e-mail. Domaga się wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia. W odpowiedzi dyrektor prosi o wskazanie okoliczności tego ujawnienia, by ustalić, czy szkoła ponosi za to odpowiedzialność.
Trzy lata temu moje dziecko uczęszczało do tej szkoły – wyjaśnia rodzic. – Płaciłem składki na konto rady rodziców, a skarbnik rady na swoim laptopie prowadził ewidencję wszystkich osób dokonujących wpłat. Korespondował z nami e-mailowo, dzwonił w razie potrzeby.
Ale ta osoba nie podlega moim kompetencjom – stwierdza dyrektor, chociaż w myślach zaczyna się zastanawiać, czy faktycznie tak jest.
Jednak dane zostały utracone, ujawnione i są w dyspozycji osób nieuprawnionych. Okazuje się, że skarbnik sprzedał laptop w lombardzie, a przedtem nie wykasował danych. Co pan proponuje i kto w tej sytuacji zawinił? – docieka zdenerwowany rodzic.
Zapytam szkolnego inspektora ochrony danych – zapewnia dyrektor coraz bardziej niepewny, czy przypadkiem sam nie ponosi odpowiedzialności.
Spróbujmy rozwiązać ten problem, analizując obowiązujące przepisy.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top