Prawo24 września, 2018

Przepis na zgraną klasę

Ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego jest integracja klasy. Wspólne wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły oraz zajęcia adaptacyjne znajdują się w planie pracy praktycznie każdej szkoły. Czym jest integracja, czemu służy i jak ją przeprowadzać – odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w Materiałach dla nauczycieli.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/9

Integracja (łac. integrare, ‘scalić’) to proces łączenia, zespalania, scalania elementów zbiorowości społecznej (np. klasy). Niezbędne do tego jest eliminowanie barier w porozumiewaniu się i dbanie o budowanie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji przy uznaniu wspólnego sytemu wartości, norm i ocen.
W zespole, w którym uczniowie otwarcie się ze sobą komunikują, znają zasady i ich i przestrzegają, łatwiej pracować zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym. Większość klas zmienia się po zajęciach integracyjnych – uczniowie chętniej przebywają ze sobą, mają mniejszy opór przed zabieraniem głosu i wyrażaniem opinii, częściej zgłaszają się do dodatkowych zadań i projektów, z większym zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach i różnego rodzaju przedsięwzięciach. Kiedy przestają być anonimowi i akceptują nawzajem swoje „inności”, czas spędzony w szkole może być dla nich nie tylko rozwojowy i twórczy, ale również przyjemny. Ponadto przyjazny klimat w klasie sprzyja obniżeniu poziomu stresu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top