Prawo14 maja, 2019

Prokuratoria Generalna RP Komentarz Książka tygodnia

Omawiany komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej, która obecnie:
- wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa,
- prowadzi postępowania sądowe, arbitraże handlowe i inwestycyjne,
- wydaje opinie prawne na wniosek podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, a także na zlecenie osób prawnych.

Komentarz został opracowany głównie metodą formalno-dogmatyczną. Wykorzystano także metodę historycznoprawną oraz prawnoporównawczą. Dla większej przejrzystości komentarze do poszczególnych przepisów zostały podzielone na dwie części: uwagi ogólne oraz uwagi szczegółowe. W uwagach ogólnych zawarte są odniesienia historyczne i prawnoporównawcze, a także systemowe.

Autorzy komentarza to grono doświadczonych praktyków doskonale znających realia działania Prokuratorii Generalnej, wyróżniających się przy tym znaczącym dorobkiem naukowym. Odnieśli się w pełni do aktualnego stanu prawnego; tam, gdzie to było uzasadnione, uwzględnili, zweryfikowali i rozbudowali swoje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące komentowanych zagadnień, w szczególności zawarte w komentarzu do poprzednio obowiązującej ustawy. Zapewnia to kompleksowy charakter publikacji i zachowanie najwyższych standardów metodologicznych. Jednocześnie koncentruje komentarz na kwestiach praktycznych, odpowiadając na najważniejsze wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania przepisów ustawy.

Komentarz jest adresowany nie tylko do sędziów oraz pełnomocników procesowych oraz radców, referendarzy i innych pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej. Będzie on istotnym wsparciem także dla innych pracowników urzędów państwowych i samorządowych, a także osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną RP. Szeroki zakres przedmiotowy ustawy i kompleksowy charakter komentarza sprawiają, że może się on okazać przydatny także dla szerokiego kręgu urzędników i specjalistów związanych z administracją publiczną lub podmiotami gospodarczymi – nie tylko prawników, ale także ekonomistów oraz menedżerów. 

Prokuratoria Generalna RP. Komentarz
Leszek Bosek (redaktor naukowy), Marcin Dziurda (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top