Prawo08 czerwca, 2018

Prawo zamówień publicznych. Komentarz [Książka tygodnia]

Komentarz ten zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tezami i uzasadnieniami) Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego.

Dzięki tej publikacji:
- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,
- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty.

Autorzy na prawie 1200 stronach omawiają i wyjaśniają takie zagadnienia, jak:
- modyfikacja kryteriów oceny ofert,
- możliwość ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny,
- nowe progi kwotowe dla stosowania procedury zamówień publicznych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
- promocja ochrony środowiska w PZP,
- ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych i hotelarskich,
- zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top