Prawo23 czerwca, 2014

Ponad 800 procedur w LEX Navigator Procedury Podatkowe!

Z przyjemnością informujemy, że LEX Navigator Procedury Podatkowe znajduje się  obecnie ponad 800 procedur z zakresu z zakresu materialnego oraz procesowego prawa podatkowego.

Uwadze naszych Klientów polecamy także dodany do programu komentarz pod redakcją naukową prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela oraz dr Adama Zalasińskiego pt. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych.

Jest to pierwszy na rynku wydawniczym tak szeroki zbiór komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych.

Z przyjemnością informujemy, że LEX Navigator Procedury Podatkowe znajduje się obecnie ponad 800 procedur z zakresu z zakresu materialnego oraz procesowego prawa podatkowego.

Uwadze naszych Klientów polecamy także dodany do programu komentarz pod redakcją naukową prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela oraz dr Adama Zalasińskiego pt. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych.

Jest to pierwszy na rynku wydawniczym tak szeroki zbiór komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Obejmuje omówienia 165 orzeczeń z zakresu podatków dochodowych, VAT, akcyzy, pomocy publicznej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Glosy przedstawiają nie tylko stany faktyczne i prawne poszczególnych spraw wraz z omówieniem rozstrzygnięcia i komentarzem, ale także, w szeregu przypadków, wyjaśnienie znaczenia wyroku dla polskiego porządku prawnego oraz jego odwzorowanie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Publikacja zawiera analizę orzeczeń o znaczeniu przełomowym dla praktyki prawa podatkowego, takich jak wyroki w sprawach C-255/02 Halifax i in., C-279/93 Schumacker, C-324/00 Lankhorst-Hohorst, czy C-303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha, jak również innych ważnych, niedostępnych dotąd w języku polskim orzeczeń.

Zespół autorów obejmuje ekspertów europejskiego prawa podatkowego – zarówno naukowców, jak i praktyków, w tym sędziów sądów administracyjnych oraz osoby pracujące w instytucjach unijnych.

Publikacja jest skierowana do sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników administracji podatkowej, a także osób związanych z tworzeniem prawa podatkowego. Może być wykorzystywana również w procesie dydaktycznym.

Iwona Kaczorowska

Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top