Prawo19 lutego, 2021

Podstawy programowe do zmiany - Bogdan Bugdalski

Obejmując tekę ministra edukacji i nauki, Przemysław Czarnek zapowiedział przegląd podstawy programowej do nauki historii, zmiany w kanonie lektur szkolnych, a przede wszystkim położenie szczególnego nacisku na wychowanie patriotyczne. Przedstawiciele środowiska oświatowego nie mówią nie, ale pytają, jaki będzie kierunek i charakter tych zmian, bo co do tego, że podstawa musi być zmodyfikowana, nie mają wątpliwości.Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/2 

– Trzeba świeżego spojrzenia na podstawy programowe, bo są one zbyt obszerne. Potrzebujemy też pilnego przeglądu podręczników, szczególnie jeśli chodzi o język polski, historię i WOS (…). Uczeń, który w VII klasie idzie na zajęcia o godz. 8, a kończy o 16, jest przeładowany programem i mamy tego świadomość. Zmienimy to, ale nie będzie to rewolucja, a ewolucja – mówił w październiku minister Przemysław Czarnek (Polskie Radio Jedynka, Nowe podstawy programowe w szkołach? Czarnek przypomina rocznicę: ta wiedza jest uczniom nieznana, Onet.pl, 21.10.2020 r., https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-podstawy-programowe-w-szkolach-czarnek-przypomina-rocznice/9cxhky8).

Zapowiedzi te nie budzą wyraźnego sprzeciwu przedstawicieli środowiska oświatowego, ponieważ konieczność zmian w podstawach programowych i w ogóle w modelu polskiej edukacji dla wszystkich jest oczywista, ale pojawiają się obawy, że rewolucje programowe będą powierzchowne i posłużą głównie celom politycznym. Obawy w pewnym sensie uzasadnione, bo minister Przemysław Czarnek wielokrotnie podkreślał, że reforma programowa ostatecznie zakończy trwający od kilkudziesięciu lat okres „pedagogiki wstydu” w naszej edukacji, ale przynajmniej do końca 2020 r. nie było wiadomo, jakie zmiany to oznacza. 

W tej sytuacji pytani przez nas o ocenę zapowiadanych modyfikacji przedstawiciele środowiska oświatowego nie mówili o tym, co zostanie zmienione, ale co należałoby zmienić. Z zebranych wypowiedzi wyłania się obraz tak przeładowanych podstaw programowych, że blokują rozwój dzieci i młodzieży. Przewijają się również postulaty nowego podejścia do listy lektur oraz nauczania historii i współczesności, a także wychowania patriotycznego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top