Prawo01 czerwca, 2018

Personel Plus 6/2018

W ostatnich miesiącach sporo kontrowersji budzi projekt ustawy o jawności życia publicznego. Jak podkreślają eksperci z firm doradczych, w istotny sposób wpłynie on na wewnętrzne funkcjonowanie spółek zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Nowe obowiązki członków zarządów mają w założeniu zwiększyć transparentność działania firm i wyeliminować (a przynajmniej ograniczyć) praktyki korupcyjne. Projekt ustawy przewiduje też dotkliwe sankcje nie tylko za brak mechanizmów antykorupcyjnych, lecz także ich nieskuteczność lub pozorność. Zmiany wpisują się w aktualny trend regulacyjny, uzasadniany zwiększeniem przejrzystości i gwarancji zasad fair play w obrocie gospodarczym.
W tym kontekście zarządzanie zgodnością (ang. compliance) jako podejście systemowe staje się coraz ważniejszym tematem i wręcz standardem prowadzenia działalności biznesowej – również na rynku
polskim, choć rzeczywiście w naszych realiach temat ten pojawił się dopiero ok. 20 lat temu.

Co skłania firmy do wdrożenia systemu zarządzania zgodnością? Odpowiedzi znaleźć możemy w wynikach badania EY „Compliance w Polsce”(przeprowadzonego wraz z Instytutem Compliance, wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Viadrina Compliance Center). Główną przyczyną podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu compliance jest wola zarządu firmy w kontekście własnego bezpieczeństwa, czyli uniknięcia możliwej odpowiedzialności (62 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się narzucenie CMS (ang. Compliance Management System – system zarządzania zgodnością) przez zagraniczne spółki matki (46 proc.), na trzecim natomiast pojawił się wymóg ustawowy (38 proc.). Zawód compliance officera (z ang. menedżera ds. zgodności) niektórzy zaczynają określać zawodem przyszłości. Czy tak faktycznie będzie? Z pewnością czas pokaże. Niewątpliwie zaś jednym z kluczowych elementów sukcesu organizacji przyszłości będzie etyczne podejście do prowadzenia biznesu, zgodność z wartościami firmy, z przepisami prawa oraz szacunek wobec wszystkich jej interesariuszy. 

Spis treści PP.06.2018

temat numeru

temat numeru

HR compliance – czym jest i dlaczego warto wprowadzać go do organizacji

Działy HR są odpowiedzialne za dbanie o stosowanie w firmie zasad etyki biznesu. Zarówno dobre programy, skuteczne praktyki, jak i odpowiednio prowadzony HR compliance mogą przyspieszyć rozwój organizacji, zwiększyć jej konkurencyjność i rentowność.
str. 8

Rola HR-u w obszarach compliance – przełożenie na praktykę współdziałania
Idea legal compliance wskazuje, że firmy powinny przestrzegać zasad, które ustrzegą ją przed odpowiedzialnością, także wobec klientów.
str. 14

Fundament CSR-u
Compliance to jedna z kategorii ładu organizacyjnego, jednego z siedmiu obszarów międzynarodowej normy ISO 26000. Stanowi nieodłączny element działania odpowiedzialnej organizacji.
str. 20

Skuteczna procedura
Dział HR odgrywa ważną rolę w tworzeniu programu zgodności i kultury organizacji, ponieważ jego zadaniem jest wprowadzenie do organizacji zarówno procedury compliance, jak i zasad etyki biznesu, które pomagają zapobiegać przypadkom non-compliance.
str. 22

Media społecznościowe czy linia etyczna – wybierz sam
Firmy potrafi ą przeznaczyć duży budżet i włożyć wiele wysiłku w budowanie wizerunku. Dobrze, gdy wizerunek ten jest spójny z rzeczywistością. Gorzej, gdy dbałość o dobre wrażenie koncentruje się raczej na ukrywaniu tego, co niewygodne…
str. 25

Transparentna organizacja
Jednostka zajmująca się kapitałem ludzkim w organizacji jest jedną z kluczowych współpracujących z compliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności. Realizacja zadań compliance dotyczy też działań pracowników i ich zachowań oraz sposobu realizacji celów organizacji opartej na wartościach. Jak na co dzień wygląda to w Raiffeisen Bank Polska?
str. 28

Narzędzia i nowe technologie w służbie HR compliance
Technologie posiadają potencjał usprawniania życia niemal każdego człowieka. Ich wpływ widać również w praktyce wykonywania obowiązków zawodowych wielu z nas.
str. 34

Komunikacja wewnętrzna aspektów HR compliance
Problemy związane z compliance to nie tylko niełatwy do zrealizowania proces przekonania pracowników do wdrażanych rozwiązań, lecz także trudności ze zrozumieniem samej ich istoty. Prawidłowe zarządzanie procesem komunikacji jest tu kluczowe.
str. 38

Compliance i etyka – partnerzy w biznesie
Na sukces i reputację firmy wpływ ma m.in. sposób prowadzenia biznesu. O tym, jak etyka i praktyki compliance mogą wspierać rozwój oraz budowanie pozytywnego wizerunku organizacji, rozmawiamy z Agnieszką Przybyłek, dyrektor zarządzającą w firmie Brown-Forman Włochy.
str. 40

ludzie i wydarzenia

(Nie)codzienne praktyki
Rozmowa z Joanną Augustynowicz, dyrektor ds. personalnych w DHL Express (Poland) nt. praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, sprawiających, że pracownicy firmy czują się prawdziwie docenieni i zaangażowani.
str. 54

Cyfryzacja musi być inteligentna
Firmy budujące przewagę konkurencyjną muszą być nie tylko cyfrowe, lecz także inteligentne. Potwierdzają to eksperci SAP NOW 2018, czołowej konferencji o IT dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważną rolę w zmianach biznesu odgrywa zwłaszcza cyfryzacja zarządzania kadrami. Dowodzili tego uczestnicy sekcji Employee NOW, której patronem medialnym był „Personel Plus”.
str. 60

Przyszłość pracy, praca przyszłości
Jak usprawnić procesy z obszaru nauki i rozwoju z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych? Jak w cyfrowej erze budować dialog z pracownikami? To tylko część pytań, na które można było znaleźć odpowiedzi podczas konferencji HR Tech Summit.
str. 62

raport

Radość w pracy? Ale po co?
Czy szczęście w pracy (ang. fun at job) wpływa na zaangażowanie pracowników? Czy to zaangażowanie przekłada się na ich większą motywację, efektywność i kreatywność? Te pytania coraz częściej pojawiają się w głowach zarządzających w firmach.
str. 68

Współczesne Polki i współcześni Polacy – nowe role, wyzwania i oczekiwania wobec pracodawców
Wyzwania demograficzne wiążą się z koniecznością zmiany podejścia do pracowników. Punktem wyjścia staje się szacunek dla indywidualnych poglądów i postaw oraz szeroko rozumiana idea różnorodności.
str. 72

hrm

Jak budować zaangażowanie menedżerów w procesy Diversity & Inclusion
Menedżerowie są kluczowym ogniwem w budowaniu kultury różnorodności w firmie, jednocześnie często również barierą. Co zrobić, żeby skutecznie włączyć menedżerów we wdrażanie procesów Diversity & Inclusion i w budowanie otwartego środowiska pracy?
str. 76

Nieskończony marszobieg
O co tak właściwie chodzi z motywacją pracowników? Czy w XXI w. istnieją jeszcze zmotywowani ludzie? Czy pakiet ochrony zdrowia i karta sportowa to motywacja, a może konieczność? Jak to wszystko przekłada się na jakość pracy?
str. 82

Zaangażowanie 3.0, czyli nowe spojrzenie na temat motywowania pracowników
Era lojalności się kończy. Pracownicy, którzy są obecnie poszukiwani na rynku pracy, to osoby przedsiębiorcze, elastyczne i kreatywne. Nie oczekujmy więc, że będą one po prostu lojalne. Takie osoby muszą być zaangażowane.
str. 86

Komfort oddychania czystym powietrzem
Zazwyczaj nie przywiązujemy wagi do jakości powietrza w pomieszczeniach, w których żyjemy i pracujemy. A szkoda, ponieważ codziennie spędzamy do 90 proc. czasu w zamkniętych pomieszczeniach, w których powietrze jest tak złe jak to na zewnątrz.
str. 90

edukacja i rozwój

Rozmowy z potencjałem – jak przestać mówić, a zacząć rozmawiać
Rozmowa to fenomen relacji międzyludzkich. Paradoksalnie najbardziej ignorowany w naszym systemie edukacji szkolnej. Skutkiem tej ignorancji jest rozbieżność pomiędzy tym, jak chcemy się porozumiewać, a tym, jak faktycznie to robimy.
str. 96

Błędy w projektowaniu szkoleń e-learningowych – etap koncepcji e-szkolenia
Nie napiszę nic odkrywczego, jeżeli powiem, że błędy zrobione na początku projektowania szkolenia e-learningowego kładą się cieniem na dalszym jego losie.
str. 100

Gra w zaufanie, czyli jak budować kapitał społeczny w organizacji
Dział sprzedaży dużej polskiej firmy w corocznych badaniach zanotował spadek zaufania kierownictwa do pracowników i rosnący spadek satysfakcji wśród kadry menedżerskiej. Przedstawiamy, w jaki sposób poradził sobie z tym wyzwaniem.
str. 102

Po co są dzisiaj wyjazdy incentive travel?
Przez lata wyjazdy incentive travel stanowiły formę docenienia najlepszych pracowników lub klientów – miały działać motywująco do osiągania coraz lepszych wyników. Czy to w dzisiejszych czasach wystarczy?
str. 106

prawo

Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców i zleceniobiorców
Nowelizacje kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich miały pomóc opiekunom łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Transformacja przepisów w tym zakresie nie ominęła również zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
str. 108

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
str. 114

po godzinach

Nowości wydawnicze - warto przeczytać!
str. 118

opinie/komentarze

Rafał Tyburcy
str. 6
Tomasz Górski
str. 7
Marta Gawenda-Staszczuk
str. 32
Julita Dąbrowska
str. 43
Olga Domalewska
str. 44
Maciej W. Iwankiewicz
str. 46
Agnieszka Wierszyłło
str. 48
Iwona Czerwińska-Engel
str. 50
Dariusz Krzemiński
str. 52
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
str. 94
Maciej Ambroziewicz
str. 112

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top