Prawo01 lutego, 2019

Personel Plus 2/2019

Pierwszy zestaw standardów dla użytkowników metody Assessment/Development Center (AC/DC) zatwierdzony został w maju 1975 r. przez trzeci „Międzynarodowy kongres poświęcony metodom ośrodka oceny”, który odbył się w Québecu. Oparte one zostały na podstawie obserwacji oraz doświadczenia grupy profesjonalistów reprezentujących wielu spośród największych użytkowników tej metody. Obecna, zmieniona wersja wytycznych została zatwierdzona w 2008 r. w Waszyngtonie przez 34. już kongres, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący: Austrię, Belgię, Kanadę, Chiny, Niemcy, Indie, Indonezję, Meksyk, Holandię, Rumunię, Rosję, Singapur, Republikę Południowej Afryki, Południową Koreę, Hiszpanię, Szwecję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone1. Jak widać, ośrodki oceny już dawno weszły do praktyki biznesowej. Ciekawe, kto z Państwa słyszał o wspomnianych standardach obowiązujących użytkowników AC? Wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r. przez Instytut Rozwoju Biznesu i Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem wykazały, że zaledwie 21 proc. respondentów deklarowało, iż zna i stosuje w przeprowadzanych AC/DC między­narodowe standardy. Aż 26 proc. badanych w ogóle nie znało tych standardów, a pozostała część tylko o nich słyszała bądź pobieżnie się z nimi zapoznała (43 proc.)2.

Przyznam, że kiedy ja w 2006 r. (byłam wtedy dyrektorem działu HR w firmie ubezpieczeniowej) po raz pierwszy wcielałam się w rolę asesora, również o tych standardach nie słyszałam. Współpracowałam w tym czasie z zewnętrznym konsultantem, który projektował dla naszych menedżerów sesję Development Center, i pod jego okiem wdrażałam się w tajniki tej metody. Myślę jednak, że każdy, kto rozważa zastosowanie ośrodków oceny, powinien do tych standardów zajrzeć. Warto bowiem zadbać, by projekty AC/DC realizowane były w sposób zabezpieczający ich jakość i efektywność, a także zwrócić uwagę na kwestie etyczne związane ze stosowaniem tej metody.

1 Patrz: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/assessment-center/ (dostęp: 16.01.2019 r.).

2 Patrz: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/raport-z-badania-kryteria-sukcesu-w-stosowaniu-assessment-centre-i-development-centre/ (dostęp: 16.01.2019 r.).

Spis treści 2.2019:

Blaski i cienie centrum oceny kompetencji
Początki Assessment Center datuje się na pierwszą połowę XX w. Metodę tę wykorzystywano – najpierw w armii niemieckiej, później w armii brytyjskiej i amerykańskiej – do selekcji oficerów służących w siłach zbrojnych. Co ciekawe, obok procesu oceny pracowniczej jest to kolejna metoda, którą obszary HR-owe zaczerpnęły właśnie ze służb wojskowych. Czy Assessment Center, wymyślony w ubiegłym stuleciu w zupełnie innych warunkach społeczno-kulturowych, ma szansę na powodzenie w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej?
str. 8

Obiektywizm i komfort oceny
Assessment i Development Center to złożone, zaawansowane i angażujące spore zasoby narzędzia oceny. Dlatego rozważając ich wykorzystanie w organizacji, warto pochylić się nad czynnikami, które warunkują skuteczną realizację projektów z wykorzystaniem tych metod.
str. 14

Różnorodność zadań
Jakie typy zadań wykorzystywane są w sesjach Assessment Center i na czym polegają?
str. 18

Assessment Center bez tajemnic, czyli co trzeba wiedzieć, żeby tego nie zepsuć
Wszyscy w firmie ponoszą koszty nietrafnego wyboru pracownika. Chcąc zmniejszyć ryzyko kosztownej pomyłki, szuka się metod skutecznej weryfikacji wiedzy, postaw i umiejętności kandydatów. Właściwie stosowana metoda Assessment Center może stanowić efektywne narzędzie rekrutacyjne.
str. 22

Wyzwania związane z przygotowaniem i wdrożeniem AC/DC
Kiedy decydujemy się użyć Assessment/Development Center, by podjąć kluczowe decyzje personalne, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować procesowi najwyższą możliwą trafność.
str. 24

Klucz do udanego AC/DC
Ośrodki oceny i rozwoju (ang. Assessment Center (AC) i Development Center (DC)) uznaje się za jedne z najbardziej trafnych metod diagnostycznych służących badaniu kompetencji, ale ich trafność zależy od właściwego przygotowania i zachowania odpowiednich procedur.
str. 27

Zewnętrzny i wewnętrzny Assessment Center
Dzięki metodzie AC przedsiębiorstwo zdobyło bardzo dobrych ludzi oraz cenne informacje o ich potencjale. Firma przeprowadziła 10 sesji zewnętrznego AC. Ostatecznie podjęto w organizacji decyzję o zakupie licencji na wewnętrzne AC.
str. 30

Gdzie czyhają pułapki?
Choć doświadczonych HR-owców do korzystania z „assessmentów” raczej namawiać nie trzeba, warto dyskutować o ich skutkach ubocznych czy pułapkach wiążących się z ich stosowaniem.
str. 36

Development Center w urzędzie państwowym
Zasady zatrudniania i kariery w urzędach państwowych są odgórnie uregulowane. Jednak ustawy i rozporządzenia nie określają szczegółowo zasad rekrutacji ani rozwoju pracowników. Dlatego w Głównym Urzędzie Statystycznym wprowadzono system zarządzania kompetencjami i – jako jeden z jego elementów – narzędzie diagnostyczne znane powszechnie jako centrum rozwoju.
str. 46

ludzie i wydarzenia

Niebotyczny potencjał
O rynku kosmicznym, możliwościach polskiego udziału w wyścigu kosmicznym i kobietach w space branży rozmawiamy z dr Aleksandrą Bukałą, dyrektorem zarządzającym w spółce Creotech Instruments, specjalizującej się w projektowaniu i montażu elektroniki wysokiej niezawodności i uczestniczącej w szeregu prestiżowych przedsięwzięć kosmicznych.
str. 52

raport

Wyzwania, oczekiwania i trendy na rynku pracy
Niedobór odpowiednich kandydatów, wysokie oczekiwania finansowe i precyzyjne wymagania przedstawicieli najmłodszego pokolenia, spadek lojalności i zaangażowania pracowników, zmiany pracodawców – z tego rodzaju problemami będą się zmagały firmy w najbliższym czasie.
str. 62

Nadchodzą Alfy – co nas czeka?
Czy nowe pokolenie zwane Alfami zaskoczy pracodawców? Jakie cechy ceni w przyszłej pracy? Na ile jest podobne do poprzedniego? Jak wkomponuje się w strukturę demograficzną organizacji, gdzie zarządzają ludzie z pokolenia X? Co ceni u pracodawcy?
str. 69

hrm

Osiem kroków do inkluzywności. Poradnik dla początkujących
Na rynku polskim zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces jest zdecydowanie mniej powszechne niż na Zachodzie, a w wielu fi rmach w ogóle nie funkcjonuje. Rozpoczynając przygodę z różnorodnością i inkluzywnością, warto pamiętać o ośmiu poniższych radach.
str. 72

Zwinny dział HR
Agile nie jest przeznaczony tylko dla technicznych działów z branży IT. Zespół HR może z powodzeniem wykorzystywać metodyki zwinne w swojej codziennej pracy, odkrywając w abstrakcyjnych dotąd formułach „sprint”, „review”, „daily” czy „backlog” skuteczne narzędzia usprawniające jego funkcjonowanie.
str. 78

HR i marketing – strategiczny sojusz w walce o pracownika
Aktywne pozyskiwanie częstokroć biernych kandydatów czy generowanie u specjalistów potrzeby zmiany pracodawcy może stanowić wyzwanie dla HR-owca, ale… być chlebem powszednim dla marketera. Nie dziwi więc fakt, że zaczynamy szukać narzędzi i inspiracji w dziale, z którym do tej pory nie zawsze było nam po drodze.
str. 84

edukacja i rozwój

Reskilling/upskilling pracowników rozwiązaniem win – win
Co zrobić z osobami, których praca zostanie zastąpiona sztuczną inteligencją lub botami? Gdzie znaleźć brakujących specjalistów, którzy zapewnią firmie realizacje wyzwań związanych z digitalizacją?
str. 90

Najlepsi trenerzy siedzą w Twoim biurze
W zakresie rozwoju zawodowego chętnie czerpiemy inspiracje od osób, które są praktykami i mogą odpowiedzieć na szczegółowe pytania związane ze specyfiką naszej pracy. Okazuje się, że wartościowi nauczyciele i trenerzy znajdują się blisko nas, doskonale znają kontekst działania organizacji i zespołów i są gotowi natychmiast udzielić informacji zwrotnej.
str. 92

Mylne pierwsze wrażenia
Niejeden menedżer przeżył gorzkie rozczarowanie, gdy fantastyczny kandydat okazał się kiepskim pracownikiem. Choć wypadł znakomicie podczas rekrutacji, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jak to się dzieje, że czasem mylimy się tak bardzo?
str. 92

Menedżer a e-learning, czyli porażka na całej linii
Kiedy prowadzę warsztaty dotyczące tematyki wdrażania e-learningu czy metodyki e-szkoleń, jednym z głównych tematów jest budowanie wysokiego poziomu zaangażowania uczestników. Wszyscy zgadzają się, że to jeden z kluczowych elementów w e-learningu.
str. 100

prawo

Delegowanie pracowników – ustalanie podstawy wymiaru składek
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych, podlegających ubezpieczeniom w Polsce, ustala się na innych zasadach niż pracowników świadczących pracę na terenie Polski.
str. 104

Przystępowanie do pracowniczych planów kapitałowych osób nowo zatrudnionych. Obowiązki podmiotu zatrudniającego krok po kroku
Po założeniu i uruchomieniu w organizacji pracowniczego planu kapitałowego (PPK) podmioty zatrudniające będzie czekało wiele nowych, nieznanych wcześniej obowiązków związanych z prawem przystępowania do programu osób nowo zatrudnionych. Realizacja tych obowiązków obwarowana jest terminami, których naruszenie grozi nawet pociągnięciem do odpowiedzialności wykroczeniowej.
str. 110

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
str. 116

po godzinach

Nowości wydawnicze - warto przeczytać!
str. 118

opinie/komentarze

Joanna Bednarska str. 6
Agnieszka Woźniak str. 7
Katarzyna Lomas, Dominika Dobrzańska str. 42
Adam Skrzyński str. 44
Dariusz Użycki str. 82
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska str. 83
Sebastian Kryczka str. 114

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top