Prawo01 listopada, 2021

Personel Plus 11/2021

Elastyczność myślenia, ciekawość i pokora

Niedawno ukazała się książka Adama Granta „Leniwy umysł. Dlaczego warto ciągle weryfikować swoje poglądy i decyzje”[1]. Jej treść idealnie wpisuje się w temat numeru listopadowego wydania „Personelu Plus”, czyli podejścia do rozwoju pracowników. Czas pandemii mocno wpłynął na te sposoby – od strony organizacyjnej, procesowej, ale też indywidualnej. Stwierdzenie, że kto się nie rozwija, ten się cofa, jest wciąż aktualne. W świecie zmiany goniącej za zmianą wystarczy się na chwilę zatrzymać, by zostać w tyle. Modny do tej pory termin VUCA[2] powoli zastępowany (czy też rozszerzany) jest akronimem BANI[3]. Nasza rzeczywistość, nie dość, że zmienna, niepewna, złożona i wieloznaczna, staje się dodatkowo krucha, zatrważająca, nielinearna oraz niezrozumiała[4]. W takich warunkach, chcąc iść naprzód i się rozwijać, potrzebujemy elastyczności myślenia, ciekawości i pokory. Książka Adama Granta pomaga zinternalizować wszystko, co większość z nas już instynktownie wie. To zaproszenie do wyzbycia się poglądów, które nam już nie służą. To zachęta do tego, aby uwolnić się od nieracjonalnego przywiązania do stałości, a na pierwszy plan wysunąć właśnie elastyczność myślenia, ciekawość i pokorę. Być może wiedza to potęga, ale mądrość zdobywa się wtedy, gdy się wie, czego się nie wie. Trudno sobie wyobrazić właściwszy moment na weryfikację przyjętych założeń. Pandemia koronawirusa udowodniła, że wielu liderów na całym świecie ma z tym problem, ale także pokazała, że nasza indywidualna elastyczność myślowa została wystawiona na nie lada próbę[5]. Zanim więc zaczniemy projektować na nowo ścieżki rozwoju naszych pracowników, warto, byśmy sami się zatrzymali i zweryfikowali własne schematy działania, przekonania na różne tematy i potrzeby, w tym rozwojowe. Tylko w ten sposób można być wciąż ciekawym świata i go zmieniać – oby na lepsze. Zastanówmy się nad skutecznością dotychczasowych sposobów działania, oduczajmy się tych niedobrych i uczmy się na nowo. Sobie i Państwu życzę na tym polu sukcesów.

[1]           A. Grant, Leniwy umysł. Dlaczego warto ciągle weryfikować swoje poglądy i decyzje, Warszawa 2021.

[2]           Akronim od słów volatility (z ang. zmienność), uncertainty (z ang. niepewność), complexity (z ang. złożoność) i ambiguity (z ang. wieloznaczność).

[3]           Akronim od słów brittle (z ang. krucha), anxious (z ang. zatrważająca), nonlinear (z ang. nielinearna) oraz incomprehensive (z ang. niezrozumiała).

[4]           M. Sidor-Rządkowska, VUCA czy BANI?, „Personel Plus” 2021/11, s. 65.

[5]           Patrz: http://www.mtbiznes.pl/b2822-leniwy-umysl.htm (dostęp: 15.10.2021 r.).

Spis treści 11.2021:

 temat numeru

8 Po pandemicznej nienormalności

Słyszymy i czujemy, że jest i będzie inaczej, że wymogi przyszłości nakazują zmianę podejść HR-owych, może najbardziej właśnie tych w obszarze rozwoju pracowników.

14 Możliwe, co było niemożliwe

Jak czas pandemii wpłynął na procesy i rolę działu HR? Jakie wyzwania stoją przed tymi działami i jak sobie z tym radzić?

24 Tytuły i certyfikaty

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kwalifikacji to dla pracownika sposób na rozwój zawodowy, który pomoże zdobyć awans w pracy, uzyskać podwyżkę wynagrodzenia czy po prostu się przekwalifikować. Dla pracodawcy korzyścią jest pozyskanie osoby z tytułem zawodowym, ale i sfinansowanie dotychczasowemu pracownikowi egzaminów certyfikacyjnych ma również swoje zalety.

 ludzie i wydarzenia

34 Rozstania w pandemii

Jak firmy rozstawały się z pracownikami w czasie pandemii i co zawierały oferowane im pakiety? O najnowszym raporcie rozstaniowym „Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe” rozmawiamy z Agnieszką Jagiełką, partnerem zarządzającym w LHH Polska.

40 O budowaniu zrównoważonej przyszłości

Koncentracja na potrzebach wszystkich interesariuszy, technologie wspierające cele zrównoważonego rozwoju, inkluzywne środowisko pracy wspomagające adaptację i rozwój pracowników – to wizja zrównoważonego biznesu, o jakiej dyskutowali uczestnicy konferencji poświęconej sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu „ABSL Summit 2021”, która odbyła się we wrześniu pod hasłem „Beyond Tomorrow. Building a sustainable future”.

42 Uczący się jako klient

Unikalne doświadczenie uczącego się jest dziś najważniejszym wyzwaniem dla działów rozwoju w firmach – to główne przesłanie konferencji „E-Learning Fusion 2020”, która odbyła się online 22 i 23 września. Wynika z niej też, że należy dziś postrzegać uczącego się nie jako odbiorcę treści, ale wymagającego klienta korporacyjnego L&D.

 raport

48 Fokus na ludzi

Transformacja cyfrowa bez transformacji ludzi nigdy nie będzie pełna ani skuteczna. Badanie przeprowadzone na zlecenie Future.Company sugeruje jednak, że jej rola jest przez polskich przedsiębiorców niedoceniana. Tymczasem zmiana podejścia konieczna jest również, jeśli nie przede wszystkim, na poziomie liderów w organizacji.

52 Szklane sufity, grząskie podłogi i… siła

Raport „Liderki w kancelariach prawnych” zawiera uniwersalne wnioski, które dotyczą wszystkich kobiet planujących i realizujących karierę zawodową. Wszystkie mechanizmy, które pokazało badanie, oddają tendencje na rynku.

 hrm

56 Etyka języka

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na różnorodności, równości i inkluzywności jest dziś nie tyle modą, ile koniecznością warunkującą sprawne funkcjonowanie każdej organizacji, determinującą jej postrzeganie i sukces biznesowy. Kluczem do równościowej, inkluzywnej kultury organizacyjnej oraz podstawą dla wszystkich inicjatyw, projektów i aktywności w tym obszarze jest język.

60 Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Wdrożenie rozwiązań zapewniających ochronę sygnalistów ma szansę w znaczący sposób zwiększyć liczbę wykrywanych nadużyć. Docelowo ma to doprowadzić do większej uczciwości działań ekonomicznych.

66 Interim management w transformacji cyfrowej

Elastyczne korzystanie z pracy i kompetencji nabiera coraz większego znaczenia. Jednak dane dotyczące interim managementu są dostępne tylko dla kilku krajów i wskazują, że jest to wciąż niezbyt popularna, chociaż rosnąca forma zatrudnienia.

72 Dopasowanie i efektywne wykorzystanie świadczeń

Zapewnienie pracownikom możliwości wyboru świadczeń prozdrowotnych jest ważne, jednak jednocześnie często bardzo odległe od wyborów optymalnych i na pewno nie chroni przed podejmowaniem decyzji, które po prostu szkodzą pracownikom, zamiast im pomagać.

77 Wierzyć w talenty, nie ograniczenia

Różnorodność, włączanie i przynależność to wartości, które są niezbędne, aby rozwijać dzisiejszy biznes, szczególnie w dobie globalizacji i narastającego znaczenia roli odpowiedzialnego społecznie biznesu.

 edukacja i rozwój

80 Pięć wcieleń EB-owca

W czerpiącym z marketingu i HR-u obszarze zmiana goni zmianę. Osoby odpowiedzialne za budowanie, wzmacnianie i promocję marki pracodawcy wydają się być dwustronnie bombardowane modyfikacjami, trendami i praktykami, za którymi warto, a nawet powinno się
nadążać.

83 Młodzi potrzebują opieki

Świat, w którym obecnie żyjemy, znacząco wpłynął na stan psychiczny wielu osób. Rzeczywistość pokazuje, że młodzi ludzie najgorzej radzą sobie ze zmienionymi warunkami dnia codziennego. Co stanowi podstawę takiego stanu rzeczy?

86 Pracownik ze spektrum autyzmu

Najwyższy czas przestać myśleć o autyzmie jako o zjawisku nowym i rzadkim, niedotyczącym nas oraz naszych miejsc pracy. Pora zdać sobie sprawę,
że ludzie z autyzmem są wśród nas od zawsze i codziennie ich spotykamy.

94 Pandemiczne oblicze mentoringu

Niezależnie jak wygląda nasze życie zawodowe i czy pracujemy w HR, czy w innym dziale, wszyscy obecnie poszukujemy dla siebie przepisu na nasz dobrostan. Przeciążeni onlinem, obowiązkami domowymi i zawodowymi, orientujemy się, że dotychczasowe przepisy na to, aby było lepiej, albo nasze przekonania już nie działają.

98 Nauka profesji w pandemii

Współczesne zróżnicowane formy dydaktyczne
w firmach są – szczególnie w pandemii – jednym z większych wyzwań, jakie w codziennej pracy napotykają menedżerowie oraz trenerzy sprzedaży. Główne wyzwanie polega na pogodzeniu przez zespoły sprzedaży realizacji planu sprzedaży z indywidualnym tokiem nauki 
profesji.

 prawo

104 Po śmierci pracownika

Śmierć pracownika jest zdarzeniem kreującym obowiązki dla pracodawcy. Bliskie osoby są uprawnione do otrzymania określonych świadczeń, za których realizację odpowiedzialny jest pracodawca zmarłego pracownika. Wypłacane świadczenia mają wyłącznie charakter finansowy.

110 Program dobrowolnych odejść

To rozwiązanie jest coraz bardziej popularne w przypadku konieczności reorganizacji przedsiębiorstwa.
Wpływ na popularność programu dobrowolnych odejść
ma m.in. brak obowiązku wszczęcia sformalizowanej procedury zwolnień grupowych czy mniejsze ryzyko postępowań sądowych niż w wypadku zwolnień grupowych.

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

118 Nowości wydawnicze 
– warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Małgorzata Ławnik / 6
 • Anna Jaworska / 7
 • Agnieszka Aleksowicz / 13
 • Małgorzata Górska / 18
 • Anna Płócienniczak-Babilon / 20
 • Joanna Radosławska / 22
 • Ewa Słaboń / 27
 • Anna Walaszczyk / 28
 • Dorota Kobierska / 29
 • Natalia Rokicińska-Stróż / 30
 • Stanisław Piotr Nowak / 32
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 65
 • Aleksandra Piotrowicz-Przyłuska / 90
 • Marta Przytomska / 92
 • Iwona Wieczorek / 102
 • Beata Dyraga / 103
 • Monika Lecińska / 114

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top