Prawo01 kwietnia, 2022

Personel Plus 04/2022

Scenariusze przyszłości

Wśród zmian społecznych, środowiskowych, ekonomicznych, regulacyjno-prawnych i technologicznych to te ostatnie są najważniejsze dla kształtu edukacji w przyszłości – to wniosek płynący z raportu „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”[1], przygotowanego przez infuture.institute we współpracy z Collegium Da Vinci. Eksperci zidentyfikowali 10 kluczowych czynników wpływających na przyszłość edukacji:

 • w kierunku innowacyjności (konieczność wdrożenia nowych modeli w edukacji i biznesie opartych na innowacyjności i kreatywności – umiejętnie wykorzystane technologie dają nowe możliwości działania i rozwiązywania problemów, które były niewykonalne w przeszłości);
 • robotyzacja (rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji zlikwidowały wiele zawodów. Wiele z państw wprowadziło w związku z tym różne rodzaje dochodu podstawowego);
 • brain computer interface (rozwiązanie technologiczne pozwalające na komunikację między mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym);
 • kultura nanosekundy (oczekiwanie, że wszystko będzie dostępne od razu i natychmiast, wpływa na nieustanną walkę o uwagę, zmienia nasze funkcjonowanie);
 • klimatocentryzm (zbliżająca się katastrofa klimatyczna wymaga radykalnych zmian – na poziomie działań systemowych, ale i jednostkowych, w tym szukania rozwiązań, kontrpropozycji i świadomego funkcjonowania w gospodarce obiegu zamkniętego, ale także generuje nowe zawody i zapotrzebowanie na nowe umiejętności);
 • tsunami technologiczne (rozwiązania technologiczne czy zdigitalizowane produkty i usługi oraz inteligentne miasta zmieniają funkcjonowanie społeczeństw i wymuszają ciągłe dostosowywanie się do nowych narzędzi oraz zmieniają podejście do prywatności);
 • holistyczna spójność (globalne wyzwania wymagają zrozumienia całego kontekstu);
 • algorytmizacja życia (systemy i narzędzia, z których korzystamy, budują zindywidualizowane katalogi wiedzy, potrzeb czy motywacji i naszych zachowań. Dane służą do projektowania aktywności na podstawie konkretnych informacji);
 • kultura indywidualizmu (z jednej strony rośnie potrzeba zrozumienia i poznania siebie, z drugiej ważna staje się umiejętność współpracy, wymiany pomysłów i doświadczeń);
 • kultura współpracy (różne organizacje – uczelnie, miasta, biznes, ośrodki kultury i nauki – starają się wyprzedzać potrzeby rynku pracy. Umacnia się przekonanie, że współpraca jest najsilniejszym generatorem zmian i praktycznego rozwiązywania problemów).

Czynniki te wpływają na wyzwania, przed którymi stoi dziś edukacja, również ta biznesowa. W tym kontekście, projektując rozwiązania rozwojowe w organizacji, warto zastanowić się m.in.: czy dostarczamy aktualnych i istotnych informacji; w jaki sposób utrzymać motywację i pasję do nauki; kim jest „uczeń”; czy opieramy edukację na wiedzy, która jest przydatna w życiu; jak zindywidualizować podejście do uczących się; jakie kompetencje rozwijać; jakie technologie i innowacyjne rozwiązania wspomogą proces nauki; jak wzbudzać zainteresowanie nauczanymi treściami; jak zbudować relację z uczestnikami działań rozwojowych, czy jak skutecznie weryfikować umiejętności i przyswojoną wiedzę.

Z pewnością wiele elementów tej układanki wymaga przemyślenia. W bieżącym numerze przeczytają Państwo, w jaki sposób w różnych organizacjach podchodzi się do cyfrowej transformacji w szkoleniach. Życzymy inspirującej lektury.

  Raport do pobrania na stronie: https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/ (dostęp: 17.03.2022 r.).[1]

Spis treści 04/2022:

 temat numeru

8 Cyfrowa transformacja w szkoleniach

Technologia transformacyjna to nie jeden system, to nawet nie jedno środowisko IT. To kilka platform, chmura, AI, internet rzeczy, ale przed wszystkim podejście, w którym użytkownik znajduje się w centrum wszelkich działań szkoleniowców, projektantów i oczywiście twórców technologii.

16 Jak sprawdzić skuteczność szkoleń VR

Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości mają wysoką efektywność. Uczestnicy są skoncentrowani na wykonywaniu zaprojektowanych zadań, przez co nabywają praktyczne umiejętności potrzebne w pracy. Jak się jednak przekonać, czy ta metoda prowadzenia szkoleń sprawdzi się w naszej organizacji?

24 Cyfrowy onboarding

Dążenie do bycia atrakcyjnym pracodawcą jest niezwykle ważne w procesie budowania wizerunku każdej firmy. Czym zatem może wyróżnić się organizacja na tle innych pracodawców, by skutecznie przyciągać do siebie i zatrzymywać najlepszych pracowników?

28 INGame – gra w rozwój

Przejście do nowoczesnego modelu uczenia się, w którym pracownicy biorą odpowiedzialność za rozwój, a przy tym mają chęć zwiększać swój potencjał i dobrze się przy tym bawić, jest skomplikowanym procesem. Trzeba dobrego pomysłu..

36 Mindfulness w cyfrowym świecie

Jednym z głównych celów rozwoju technologii jest poprawa jakości naszego życia. I rzeczywiście, z jednej strony wiele osiągnięć medycyny, inżynierii, informatyki oraz innych dziedzin osobom urodzonym sto lat temu wydawałoby się cudami. Z drugiej strony jednak rozwój technologii stwarza nowe wyzwania i wywiera niekorzystny wpływ na nasze życie. 

ludzie i wydarzenia

42 Specjalistyczne treści w e-learningu

Wydaje się, że hiperzaawansowane technologie, utranowoczesne linie produkcyjne i setki nie mniej skomplikowanych komponentów to tematy niemożliwe do przełożenia na e-learning. A jednak można go tworzyć właśnie na podstawie wysoko specjalistycznych treści. Jak sobie z tym wyzwaniem poradził globalny lider automatyki przemysłowej Rockwell Automation? O tym rozmawiamy z Piotrem Szymańskim, global e-learning project managerem w Rockwell Automation.

48 Art branding

15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sztuki. Termin obchodów przypada w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci. Sztuka to język, który łączy ludzi oraz idee – język pokoju ponad wszelkimi podziałami. Sztuka od swych początków uczłowiecza każdy wymiar pracy. Jej obecność we wnętrzach podnosi kreatywność, poprawia komunikację, obniża stres, a w rezultacie może także podnieść wydajność. 

raport

54 Liderzy dobrostanu?

Dane z raportu „Rola bezpośrednich przełożonych w kształtowaniu dobrostanu pracowników” ukazują umiarkowanie pozytywny obraz. Co ciekawe, pracownicy IT gorzej niż pracownicy innych działów i branż oceniają to, jak szefowie dbają o ich dobrostan.

60 Niedoceniani bhp-owcy

Nie ulega wątpliwości, że pandemia wpłynęła na niemal wszystkie branże, a w szczególności na działy bhp, których pracownicy byli szczególnie zaangażowani w walkę z epidemią. Jednak wyniki najnowszego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021” pokazują, że pandemia koronawirusa niewiele zmieniła w podejściu polskich pracodawców i pracowników do bhp.

65 Czterodniowy tydzień pracy

Od pewnego czasu na rynku prowadzona jest dyskusja na temat projektów skracania tygodnia pracy. Jako czynniki motywujące do rozważania takich decyzji wskazywane są ogólne zmęczenie pandemią i postępująca cyfryzacja firm, która pozwoliła usprawnić pracę. Pracownicy reagują entuzjastycznie, o ile krótsza praca nie idzie w parze z obniżeniem wynagrodzenia.

 hrm

70 Różne oblicza opieki

W większości rozwiązań work-life balance i związanych z pełnieniem ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników mamy do czynienia z programami wspierającymi rodziców. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy i jak pracodawcy mogą wspierać także role opiekuńcze wobec na przykład osób starszych. Przyjrzyjmy się, jakie wyzwania związane są z taką opieką.

77 Megatrendy – szanse czy bariery?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) to z jednej strony wsparcie, a z drugiej zakłócenie codziennych działań zarządczych. Jak wykorzystać to pierwsze, jak zaradzić temu drugiemu?

82 Poczucie sensu w pracy

Ostatnie dwa lata to pasmo niekończących się niespodzianek, i to niekoniecznie pozytywnych. Zmieniła się nasza codzienność, nasza praca, to, jak możemy doświadczać interakcji z drugim człowiekiem. Z jednej strony ciągnie nas do czegoś, co nazywamy normalnością, z drugiej wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy to, co było przed, można na pewno jeszcze tak nazwać. 

edukacja i rozwój

86 Rozmowy z lwicą

Mentor inspiruje do bycia twórczym, poszerzania zasobu wiedzy i rozwijania umiejętności; umożliwia stawianie celów i tworzenie planów; pomaga rozwinąć niezbędne kompetencje; wspiera budowanie nowych strategii i wizji oraz daje mentee impuls do zdobycia nowych doświadczeń.

92 Nowa segmentacja pracy

Postępująca cyfryzacja gospodarki wpływa w wieloraki sposób na pracę ludzi. Dokonuje się nieustanna dematerializacja pracy i pracowników, co przejawia się zmianami struktury organizacyjnej przedsiębiorstw (e-przedsiębiorstwa, organizacje sieciowe, przedsiębiorstwo rozszerzone itd.) oraz zmianami form świadczenia pracy (telepraca/praca zdalna, outsourcing, offshoring itp.).

98 Przeprowadzanie zmiany

Interim managerowie prowadzą skutecznie firmy przez transformację – wnosząc zarówno świeże spojrzenie z zewnątrz, jak i wiedzę, której nie ma w firmie. Potrafią określać, komunikować, dokumentować i wdrażać strategie zakładające szeroko zakrojone zmiany. Ich wkład może mieć duże znaczenie dla kierownictwa firmy, pracowników i innych interesariuszy w czasach transformacji. 

prawo

102 Składki za członka zarządu spółki prawa handlowego

Członek zarządu spółki prawa handlowego realizuje swoje obowiązki tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania w skład zarządu bądź dodatkowo jest zawierana z nim umowa o pracę lub umowa o świadczenie usług, np. kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem.

108 System ochrony sygnalistów

Procedura zgłaszania nieprawidłowości powinna stanowić fragment całościowego systemu zarządzania etycznego, na który składa się wiele elementów, jak chociażby kodeksy etyki, procedury wyboru dostawców, polityka antymobbingowa itp. Dzięki wdrożeniu mechanizmów ochrony sygnalistów organizacja może poprawić wskaźniki coraz częściej brane pod uwagę przez inwestorów.

112 Jak uczyć o cyberzagrożeniach?

Zagrożenia w cyberprzestrzeni są faktem i nie zależą od sektora, a tym bardziej od tego, czy dany sektor został objęty szczególnymi regulacjami, które nakładają na określone podmioty obowiązki szkoleniowe.

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach 

po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać! 

opinie/komentarze

 • Jarosław Marciniak / 6
 • Adam Skrzyński / 7
 • Weronika Kozak / 14
 • Marcin Zarębski / 22
 • Andrzej Borczyk / 23
 • Rafał Glogier-Osiński / 34
 • Stanisław Piotr Nowak / 35
 • Julita Śródkowska / 38
 • Beata Łanik / 40
 • Maciej Żylewicz / 50
 • Karolina Szczepańska / 74
 • Beata Dyraga / 76
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 91
 • Monika Lecińska / 115
 
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top