Prawo01 kwietnia, 2020

Personel Plus 04/2020

Wyjście poza strefę komfortu z jednej strony jest doświadczeniem trudnym, z drugiej – ciekawym i rozwijającym. Może dlatego lubimy podróżować, poznawać nowe, nieznane rejony, ludzi tam mieszkających, ich zwyczaje. Inność bywa ekscytująca, poszerza naszą perspektywę, nieraz wywraca świat do góry nogami. Zmusza do przemyślenia i przeformułowania światopoglądu. Wymaga też jednak uszanowania zastanego porządku, choć nie zawsze będzie on zgodny z tym, w którym się wychowaliśmy. Jakiż to ma związek z tematem przewodnim bieżącego wydania, czyli wyzwaniami w zatrudnianiu cudzoziemców? Według mnie duży.

Kiedy obcokrajowiec dołącza do naszego zespołu, wiele się zmienia. Podobnie kiedy my wyjeżdżamy do pracy zagranicę. Ten, kto tego nie doświadczył, może myśleć, że to nic takiego, a jednak jest zgoła inaczej. Mówi się o tym i pisze coraz więcej, ale temat wciąż wymaga bliższego przyjrzenia się. W bieżącym numerze nie skupiamy się na kwestiach formalnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, występowaniem o pozwolenie na pracę, pomocy w relokacji, ale na kontekście kulturowym, adaptacji w miejscu pracy, zarządzaniem różnorodnością oraz kwestiami komunikacyjnymi. Wszystkie te obszary wymagają dużej wrażliwości i otwartości na drugą stronę. Dział HR, świadomy wszystkich tych wyzwań, może zaproponować wiele działań w obszarze wsparcia zarządzania zespołami międzynarodowymi, dzięki czemu praca w środowisku międzykulturowym będzie przebiegać efektywniej. W globalnej wiosce, jaką stał się świat – w tym często świat naszych organizacji – trzeba uwrażliwiać na wiele aspektów zarówno lokalnych pracowników, jak i tych, którzy dołączają do pracy z innego kraju. Różnice nie muszą dzielić, ale trzeba mieć ich świadomość. A że łatwo nam wracać na utarte ścieżki, trzeba o tych różnicach przypominać i integrować niejednorodny zespół. Budować świadomość, otwartość na innych i poszerzać własne perspektywy postrzegania świata. Jednym słowem – być ciekawym świata, czego życzę zarówno Państwu, jak i sobie.

Spis treści 04.2020:

temat numeru

8 Międzynarodowe zespoły
- zarządzanie z głową

Z profilu określającego preferencje zawodowe szczególnie zapadła mi w pamięć sekcja „Praca w kontekście międzynarodowym”. Uderzyło mnie to, że skoro w Kompasie Kariery zasłużyło sobie to na osobne miejsce, dla niektórych ludzi może być osobnym kryterium wyboru ścieżki zawodowej.

14 Porzucić własną perspektywę

Zebrało się w naszej pracy sporo doświadczeń w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Obydwaj mieliśmy do czynienia z całą paletą sytuacji, począwszy od obcokrajowców zatrudnianych w firmach, a skończywszy na zatrudnianiu osób zagranicą do zdalnej pracy dla nas.

18 Inteligencja międzykulturowa

Nawet wieloletnia praca w międzynarodowym środowisku – w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji – nie chroni przed czyhającymi pułapkami ani podstawowymi błędami związanymi z komunikacją i zarządzaniem międzykulturowym.

22 Hello, my Dear – szukam pracy

Rok 2020 przyniesie kolejne zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Czy jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania związane z legalizacją pobytu? I czy jesteśmy na tyle otwarci kulturowo, żeby nie dać się zwieść stereotypom?

30 Udana rekrutacja to nie koniec

Zatrudnianie w Polsce obcokrajowców to już fakt. Przed polskimi przedsiębiorstwami stają więc nowe wyzwania: odpowiedzialna rekrutacja, legalne zatrudnienie oraz adaptacja nowych pracowników z zagranicy.

33 Witamy na pokładzie

Utrzymująca się niska stopa bezrobocia rejestrowanego, problemy kadrowe, stały wysoki popyt na pracowników z konkretnymi kompetencjami, problemy z pozyskaniem pracowników, trwające miesiącami rekrutacje – wszystko to spowodowało, że zatrudnianie cudzoziemców stało się koniecznością.

36 Integracja zależy od nas

Dyskutując o wyzwaniach związanych z obecnością cudzoziemców na rynku pracy, często skupiamy się na kwestiach regulacyjnych. Przewlekłość urzędowych procedur sprawia, że uzyskanie zgody na zatrudnienie cudzoziemców jest procesem uciążliwym.

 ludzie i wydarzenia

40 Palić nie warto…

O ogólnopolskiej akcji ograniczania wśród pracowników
palenia wyrobów tytoniowych i powiązanych oraz o najskuteczniejszych
metodach zniechęcających do palenia rozmawiamy z dr. Andrzejem Mądralą, wiceprezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i założycielem Centrum Medycznego MAVIT.

44 Bezbolesna zmiana szefa

O przejmowaniu sterów w firmie, odpowiednim przygotowaniu sukcesji i najbardziej pożądanych kompetencjach sukcesora rozmawiamy z Piotrem Ciackiem, właścicielem i partnerem zarządzającym firmy Stibitz, certyfikowanym i akredytowanym coachem, mentorem i trenerem.

raport

52 Przepis na retencję

Pracodawcy intensywnie poszukują sposobów, by zatrzymać pracowników na dłużej. Dane z najnowszego raportu „BPCC 2020 HR Review” wskazują, że skutecznym sposobem zwiększania retencji może być dbanie o wellbeing pracowników przy jednoczesnym wsparciu liderów w podejmowanych inicjatywach.

58 Marka osobista pracownika w służbie biznesu

Co łączy papieża Franciszka, Donalda Trumpa i Margaret Thatcher? Silna marka osobista. Wypracowanie rozpoznawalnego na całym świecie wizerunku może być trudne do osiągnięcia, dlatego warto zacząć od swojego „podwórka”.

62 Zaburzenia psychiczne? Tak, miałem…

Susan Sontag w jednej ze swoich najsłynniejszych książek „Choroba jako metafora” napisała: „każda choroba, która kryje w sobie jakąś tajemnicę i powoduje silny strach, będzie postrzegana również jako moralnie, jeśli nie dosłownie, zakaźna”.

hrm

66 Jaki bóg włada w Twojej firmie?

W latach 90. XX w. Charles Handy wyróżnił cztery typy kultury organizacji, biorąc pod uwagę stopień formalizacji i centralizacji zarządzania: kulturę klubu, roli, zadania i egzystencji. Nadał im też imiona greckich bogów.

70 Depresja a uzależnienie w pracy

W Polsce mamy ok. 6,7 proc. osób nadużywających alkohol. Te dane wydają się zaniżone. Poranne picie obniża nieprzyjemne efekty metabolizowania alkoholu, ale jest prostym wskaźnikiem uzależnienia. Nierzadko stygmatyzujemy alkoholików, bez zrozumienia przyczyn alkoholizmu.

73 Partnerstwo i lojalność

Czy w obliczu walki konkurencyjnej w otoczeniu firmy jest sens mówić o zaufaniu i lojalności w zarządzaniu? Lojalności zarówno osób zatrudnionych wobec firmy, jak i organizacji wobec pracowników.

80 Pasja

Wśród porad życiowych i zawodowych znajduje się taka, by znaleźć tzw. sweet spot, czyli część wspólną między tym, co kochamy robić, tym, w czym jesteśmy dobrzy, a tym, za co ktoś inny byłby skłonny nam zapłacić.

edukacja i rozwój

82 Styk, kontekst i pogranicze

Altówka wyglądem niewiele różni się od skrzypiec. Ma nieco większe pudło rezonansowe i niższą skalę, w ramach której można wydobyć piękne, głębokie dźwięki… Jej powstanie było jak najbardziej zamierzone.

88 System pochwał pracowniczych

Chwalenie osób, z którymi współpracujemy, nie jest częstym zjawiskiem. Łatwiej menedżerom przychodzi wskazanie tego, co ktoś zrobił nieprawidłowo, niż stwierdzenie, że dobrze wykonał swoją pracę oraz że przyniosła ona
zysk firmie.

92 W poszukiwaniu jednorożca

Śledząc statystyki rozwoju rynku szkoleniowego, łatwo dojść do przekonania, że e-learning to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów szkoleń. Szacuje się, że do 2025 r. e-learning osiągnie wartość rynkową na poziomie 325 mld USD.

96 Zarządzanie energią

Czy praca niezgodna z uznawanymi przez nas wartościami wymaga większego wysiłku? A błądzenie myślami wymaga mniejszego wysiłku niż praca umysłowa? Czy odpoczynek nad basenem lub w spa najskuteczniej regeneruje? Czy można regenerować się w „ogniu walki”?

prawo

102 Wpłaty na PFRON

Którzy pracodawcy są zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w jakiej wysokości? Jakie są ulgi od wpłat na PFRON i możliwości ich obniżenia? Jakie obowiązki sprawozdawcze się z tym wiążą?

107 Czy istnieje lekarstwo na absencje chorobowe pracowników?

Pracownicy chorują na potęgę, a pracodawcy wciąż szukają sposobów na walkę z nadmiernymi absencjami. Rząd proponuje wydłużenie okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy do 90 i 180 dni. Ale czy jest to remedium na nadużywanie zwolnień lekarskich?

112 Co może pracodawca?

Z definicji stosunku pracy wynika szczególna rola pracodawcy względem pracownika. Pracownik zobowiązuje się bowiem wykonywać odpłatną pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

po godzinach

118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Anna Wójcik / 6
 • Dariusz Krzemiński / 7
 • Marta Kubalak / 26
 • Ireneusz Zyzański / 28
 • Beata Łanik / 38
 • Marta Machalska / 47
 • Dorota Kobierska / 76
 • Joanna Szymonek / 78
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 87
 • Monika Bieda / 95
 • Wiesław Paluszyński / 100
 • Sara Oziemska  /  115
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top