Personel Plus Image grafika
Prawo01 lutego, 2022

Personel Plus 02/2022

Ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz [1]

Na każdym etapie życia uczymy się czegoś innego. Jako małe dzieci mamy ciągłą chęć poznawania świata. To niesamowite, jak chłonne są ludzkie umysły w tym momencie i jak naturalnym procesem jest wtedy nauka. Nieco później, kiedy rozpoczyna się już formalna edukacja, u wielu dzieci ten zapał znika. Często słyszy się narzekanie na szkołę i trudno sobie uświadomić, że nauka w szkole jest w gruncie rzeczy przywilejem, z którego wciąż nie wszystkie dzieci mogą skorzystać[2]. Pierwsze żądania i próby wprowadzenia powszechnego obowiązku szkolnego pojawiły się w 1619 r.[3] „Szkoła powstała wtedy, kiedy to, czego syn uczył się od ojca, a córka od matki, okazało się niewystarczające. Długi czas dzieci po prostu robiły to samo, co rodzice. Syn szewca zostawał także szewcem, a córka nabierała pod okiem matki umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu (…). Praca u boku rodziców zaczynała się od najmłodszych lat. Dlatego mówi się czasem, że w dawnych wiekach nie było dzieciństwa. (…) W sprawach wiedzy i wykształcenia dreptano więc w miejscu. Świat kończył się na własnym podwórku”[4]. Im bardziej świat stawał się złożony i zmieniał się system społeczno-polityczny, tym większego znaczenia nabierał rozwój jednostki. Tak jest do dziś, choć nie każdy do rozwoju ma wystarczającą motywację. Samorozwój to dla mnie również poznanie siebie jako człowieka, zdefiniowanie ważnych dla siebie wartości, potrzeb i podążanie w zgodzie z nimi. Im jesteśmy dojrzalsi, tym bardziej uświadamiamy sobie, że to jest kluczowe, by wieść satysfakcjonujące dla nas życie i być przede wszystkim sobą. O samorozwoju sporo Państwo przeczytają w dziale „Temat numeru”. Polecam też tekst Macieja Wiśniewskiego w dalszej części wydania. Pisze on „Powodem, dla którego po jakimś czasie doświadczamy utraty satysfakcji z wykonywanej pracy albo też wypalenia, może być funkcjonowanie niezgodne z naszymi cechami rdzennymi. Innymi słowy, próbujemy udawać kogoś innego, naśladować czyjąś cechę, jednocześnie nie korzystając z tego, czym jesteśmy obdarowani”[5].

Jednym słowem, rozwój niejedno ma imię. Kluczowe jednak jest, by mieć motywację do działania, bo to ona daje nam siłę i chęci, by podejmować dodatkowy wysiłek, w tym również na ścieżce samorozwoju. A czym dla Państwa jest samorozwój? Zapraszam do refleksji, bo, jak mówi jedno z przysłów, „Póki życia, póty nauki”[6].

Spis treści 02.2022:

temat numeru

8 Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Kilkadziesiąt lat temu edukacja kończyła się wraz z zakończeniem szkoły. Dziś tempo zmian w świecie, w którym żyjemy, stawia przed każdym z nas nowe wymagania. Aby nadążyć za zmianami, jesteśmy niejako zmuszeni do tego, aby uczyć się długo po tym, kiedy usłyszeliśmy ostatni dzwonek w szkole.

14 Naturalna potrzeba czy wymóg czasów?

Samokształcenie daje możliwość szybkiego reagowania na nieuniknione zmiany rynkowe i pozwala odpowiedzieć na potrzeby pracodawców. Na co jednak postawić? Na czym powinni skupić się pracownicy, myśląc o swoim rozwoju?

20 Rozpoznanie potencjału rozwojowego

Ostatnie lata to nie tylko ogromny skok technologiczny. To również zmiana podejścia do samego procesu nauczania. Liczą się nie tylko doświadczenie i dostęp do wiedzy. Ogromną rolę zaczął odgrywać sposób przyswajania wiedzy oraz myślenia.

23 Edukacja a praca zawodowa

W dzisiejszym świecie już nie wystarcza to, czego nauczymy się w szkole czy na studiach. Dynamiczny rozwój technologii powoduje, że musimy ciągle się uczyć, zdobywać nowe umiejętności. Warto się zastanowić, dlaczego i jak podejść do własnego rozwoju. Jak zwiększyć szanse na sukces w pracy i zwyczajnie czuć, że to, co robimy dla siebie i innych, ma głębszy sens?

26 Mentalność rozwoju

Kiedyś dobre oceny w szkole i zdane egzaminy otwierały drzwi do kariery, a szkolenia, dyplomy i certyfikaty dawały gwarancję awansu. Ambitni pracownicy tworzyli rozbudowane plany rozwoju. Rozwój osobisty był linearny i przewidywalny.

30 Rozwój przez działanie

Chęć poznawania nowych obszarów i szlifowania kompetencji można zaspokoić ciągłym uczeniem się. W myśl idei lifelong learning ludzie często decydują się na ciągłe podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy. U niektórych wynika to z wewnętrznej potrzeby doskonalenia, inni odpowiadają na potrzeby rynku, wierząc, że kto się nie rozwija, ten się cofa.

34 Trzy strategie mistrzów szachów

Dorośli, podobnie jak dzieci, mogą osiągnąć niezwykłe korzyści dzięki nauce gry w szachy. Zastanówmy się, jakie procesy myślowe następujące w umyśle arcymistrza szachowego moglibyśmy wykorzystać, by z lepszym rezultatem wykonywać codzienne czynności.

38 Być jak Koldo

Poczucie, że musimy się uczyć, nie jest dla nas nowością. Całe dorastanie jest poświęcone edukacji. Uczymy się, by móc pracować dobrze i dzięki temu żyć dobrze. A może żyjemy po to, żeby się uczyć?

ludzie i wydarzenia

44 Magnes dla pracowników

Czy jeszcze ktoś wierzy, że strona kariera i sprawny rekruter wystarczą do pozyskania pracownika? Dziś ludzie przechodzą z organizacji do organizacji, szukając miejsca, w którym zrealizują się zawodowo i osobiście.

49 Wykraczając poza zawodowe kwestie…

O projekcie „Holistyczny pakiet benefitów”, opisującym wdrożone dodatki pozapłacowe w firmie Future Processing, rozmawiamy z Moniką Woźnicą, zwyciężczynią I edycji konkursu „People Innovation”.

52 Człowiek, technologia, ekologia

Po raz czwarty edycja konferencji „Kurs na HR” odbyła się w sieci. 18.11.2021 r. grono ekspertów spotkało się, aby wspólnie wskazać najlepsze praktyki HR, rozwiązania technologiczne i ekologiczne, które przy odpowiedzialnym udziale człowieka mogą stać się fundamentem lepszego jutra.

54 Przyszłość cyfryzacji

Podczas V „Forum Współpracy Edukacji z Biznesem EDUMIXER” omówiono zagadnienia związane z potrzebami kompetencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Hasłem konferencji była „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.

 raport

58 Zmęczony jak lider

Zdecydowana mniejszość polskich liderów zachowuje właściwą równowagę między stresem i regeneracją w ciągu dnia pracy – to wniosek z badania stresu i regeneracji, przeprowadzonego w czasie pandemii wśród polskiej kadry zarządzającej.

63 Czy Polacy są szczęśliwi w pracy?

Zeszłoroczna edycja badania „Szczęście w pracy Polaków” jest szczególna – w czasie pandemii wiele się zmieniło w ich życiu zawodowym. Co pokazuje nam badanie i jakie wnioski możemy z niego wyciągnąć?

66 Świat pracy zmienił się bezpowrotnie

Koncentracja na potrzebach pracowników, inkluzywne środowisko pracy wspierające adaptację i rozwój – to wizja zrównoważonego biznesu, o jakiej dyskutowano podczas konferencji „ABSL Summit 2021”.

hrm

70 Komunikowanie się w organizacji w ujęciu analizy transakcyjnej

Gdyby porównać komunikowanie się w organizacji do tańca, to jaki byłby to taniec? Każdy ma swoją specyfikę. Podobnie jest z wzorcami komunikacji, które mamy jako jednostki oraz które mają firmy, w których pracujemy. Stąd też to porównanie i postawione pytanie.

76 Niewidzialna pandemia

Wypalenie zawodowe przejawia się rosnącym cynizmem, spadkiem efektywności, a w nawet – świadomym działaniem na niekorzyść firmy. Najważniejsze, aby zrozumieć przyczynę i ją wyeliminować, nie tracąc przy tym kompetentnego pracownika.

80 Głos pracownika w erze AI

Pracownicy są główną siłą napędową innowacyjnych rozwiązań oraz tworzonych wartości ekonomicznych i społecznych. Liderzy HR co roku prowadzą działania mające na celu uwzględnienie głosu pracowników w procesach budowy i utrzymania ich lojalności.

edukacja i rozwój

86 Kwadrant Ofmana

W wielu kulturach jest przyjęte, aby wskazywać sobie i innym, co należy poprawić. Jako dzieci, po klasówce, wołamy: zrobiłem tylko dwa błędy! Nie wspominamy, że mieliśmy dwadzieścia osiem prawidłowych odpowiedzi, bo to się nie liczy.

92 Opresyjny e-learning

Na potrzeby warsztatów z metodyki e-learningu, które od lat prowadzę, ukułam termin „opresyjny e-learning”. Uważam, że ten termin trafnie określa jeden z częstych problemów, z którymi borykają się użytkownicy e-szkoleń.

94 Sukces mindfulness w firmie

Zajęcia mindfulness są skuteczną formą wsparcia dobrostanu mentalnego pracowników firm. Brakuje jednak wiedzy o optymalnej strukturze i formie tego typu zajęć. Jak podejść do medytacji, by przyniosła ona korzyści zarówno pracownikowi, jak i firmie?

98 Kompetencje w gospodarce cyfrowej

Wszechobecna cyfrowość i digitalizacja na szczęście nie oznaczają jeszcze cyfryzacji samego człowieka. Technologia wspiera go w realizacji coraz bardziej złożonych zadań, jednak nie jest w stanie go zastąpić. Sztuczna inteligencja wciąż stanowi tylko pomoc.

102 Potęga porażki

Choć porażka czy błąd są naturalnymi elementami procesu nauki, to jeśli przyjrzymy się firmom, odkryjemy, że ocena pracowników czy definiowanie talentów w gruncie rzeczy opierają się na założeniu, że im mniej popełnionych błędów, tym lepiej.

prawo

106 Nowe regulacje podatkowe i składkowe

Przepisy, które weszły w życie, oznaczają najprawdopodobniej największą zmianę prawa podatkowego w ostatnich 30 latach. Czy czekają nas chaos i skomplikowanie rozliczeń podatkowych?

112 Płaca minimalna i inne świadczenia

W 2022 r. zmieniła się wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Odpowiednio zmieniła się również wysokość innych świadczeń ustalanych na podstawie płacy minimalnej.

117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Agnieszka Ert-Eberdt / 6
 • Ilona Olejarz / 7
 • Agnieszka Chmielowiec / 13
 • Adam Skrzyński / 18
 • Marek Jeruzalski / 29
 • Weronika Kurowicka / 33
 • Katarzyna Cicha / 36
 • Małgorzata Gorska / 42
 • Maciej Laskowski / 69
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 75
 • Beata Dyraga / 91
 • Izabela Chocianowska / 95
 • Sebastian Kryczka / 116

[1]  Patrz: http://przyslowia-polskie.pl/slowo/uczy%C4%87 (dostęp: 17.01.2022 r.).

[2]  Patrz: https://publicystyka.ngo.pl/rok-2021-to-miedzynarodowy-rok-eliminacji-niewolniczej-pracy-dzieci (dostęp: 17.01.2022 r.).

[3]  U. Janssen, U. Steuernagel, Uniwersytet Dziecięcy. Mądre odpowiedzi na trudne pytania, Warszawa 2013, s. 189.

[4]  Tamże, s. 185−187.

[5]  M. Wiśniewski, Kwadrant Ofmana, „Personel Plus” 2021/2, s. 87-88.

[6]  Patrz: http://przyslowia-polskie.pl/slowo/nauka (dostęp: 17.01.2022 r.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top