Prawo05 stycznia, 2021

Personel Plus 01/2021

Szczególnie dziś potrzebna nam jest wewnętrzna siła – niektórzy nazywają ją odpornością (ang. resilience). Odporności organizacji i jej ludzi poświęcone było listopadowe spotkanie w ramach inicjatywy „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie”.

– Nie ma jednej, uniwersalnej metody, jak budować resilience w organizacji. Przede wszystkim musimy zacząć od siebie. Wzmocniwszy się, możemy być oparciem dla innych. Nie jest to łatwe, gdyż pandemia wiele zmieniła. Wraz z pracą z domu życie zawodowe weszło nam w życie prywatne. Odzyskaliśmy czas, który traciliśmy na dojazdy, i zbliżyliśmy się z domownikami, ale oddaliliśmy od zespołu. Całymi dniami rozmawiamy z płaskimi ekranami, które nie dają możliwości pełnej ekspresji. Co więcej, widząc tylko twarz rozmówcy, tracimy możliwość odbioru języka ciała i wiele ważnych kwestii może nam umknąć – podkreślał Paweł Niziński, CEO BETTER, ambasador ruchu B Corp w Polsce, we wprowadzającym wykładzie. Mówił m.in. o różnicowaniu organizacji kruchych, które do funkcjonowania potrzebują spokoju, i antykruchych, które działają dobrze także w warunkach niepewności.

Wszystko to odnieść można również do liderów i przywództwa w nowej normalności, którym więcej miejsca poświęcamy w bieżącym numerze. Przed przywódcami w czasach kryzysu stoi wiele wyzwań. Kluczowe wydaje się, by lider był w stanie zadbać w pierwszej kolejności o swoją odporność – tylko wtedy będzie mógł stanowić oparcie dla innych. Coraz więcej osób swojej rezyliencji poszukuje w filozofii Wschodu. Dalajlama powiedział, że świątynią jest nasz umysł i nasze serce. Jedno z chińskich przysłów wskazuje, iż kapłan może nas wprowadzić do świątyni, ale ćwiczenie się w cnocie należy już do nas. I słusznie, my sami odpowiadamy za nasz los i kreujemy go. Stąd każdy lider odporności powinien szukać w sobie samym, dając sobie przyzwolenie i dbając o własną aktywność fizyczną, jak też znajdując czas na wejrzenie w siebie, co pozwoli zrozumieć innych, wraz z ich potrzebami. Jeśli chce się przewodzić ludziom, warto za nimi podążać.

Życząc Państwu i Państwa liderom wiele pozytywnej energii i motywacji do działania oraz inspiracji, zakończę innym chińskim przysłowiem: „Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki”.

Spis treści 01.2021:

temat numeru

8 Czas charakterów

O wyzwaniach i zadaniach liderów, zmianach na poziomie przywództwa i zarządzania organizacjami rozmawiamy z Jackiem Santorskim, psychologiem społecznym i biznesu, prowadzącym autorskie studium podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa.

15 Odporność jako sposób działania

Wywołany pandemią kryzys postawił firmy przed wyborem: wkroczyć do „ulepszonej” wersji świata sprzed koronawirusa albo zbudować zupełnie nową rzeczywistość jutra. Wymaga to m.in. wytwarzania odporności na kryzys i budowania zaufania.

20 Odważni i zwinni

Ostatnie dziewięć miesięcy w Polsce to dla większości organizacji czas ogromnej niepewności, ciągłych analiz, tworzenia scenariuszy na przyszłość, zmiany w sposobie myślenia i działania. Liderzy i menedżerowie, choć wydają się mniej widoczni i jakby schowani za ekranami swoich komputerów, stoją teraz na arenie znacznie większej i jaśniej oświetlonej niż dotychczas.

22 Refleksje przy kawie

Gwałtowne zmiany ostatnich miesięcy, ogrom pracy, niepewność, co dalej, skumulowały emocje pracowników i szefów. To wszystko daje teraz o sobie znać. Zmęczenie dość silnie wybrzmiewa w bieżących rozmowach na wszystkich poziomach organizacji.

30 Zarządca i opiekun

Ostanie miesiące to test dla menedżerów, którzy musieli zmierzyć się z nieznanymi dotąd wyzwaniami. Od dłuższego czasu działamy w świecie VUCA. Zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność utrudniają codzienne menedżerskie życie. Z jakimi trudnościami muszą radzić sobie liderzy w czasie pandemii i czy potrzebne są im nowe kompetencje?

ludzie i wydarzenia

40 Delikatna materia różnorodności

W 2020 r. ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych opublikował Deklarację Różnorodności i Włączania, którą pierwszego dnia podpisało aż 30 firm członkowskich. Z Piotrem Dziwokiem, prezesem Związku, rozmawiamy o roli różnorodności oraz włączania z perspektywy sektora.

44 Redefinicja tego, co znamy

Rok 2020 pokazał, jak wiele przed zespołami HR jest jeszcze do zrobienia. Aby organizacje mogły funkcjonować w rzeczywistości ciągłej zmiany i zdalnego zarządzania, potrzebują jeszcze więcej pracować nad swoją kulturą i doświadczeniami, jakie proponują pracownikom oraz kandydatom.

45 Jak budować pakiet na 2021 r.?

Dwa najpopularniejsze benefity – dodatkowa opieka medyczna oraz ubezpieczenie grupowe stały się tematem debaty, która 3.12.2020 r. zrealizowana została z inicjatywy MAK Ubezpieczenia.

46 Quo vadis 2021?

Rok 2020 wywarł ogromny wpływ na biznes – jego organizację i sposób pracy. Przed nami kolejny rok wyzwań, zwłaszcza dla HR-u, który stanowi punkt przecięcia wszystkich głównych naczyń krwiobiegu organizacji.

raport

52 Słodko-gorzki smak przywództwa

Pandemia była prawdziwym sprawdzianem dla firm i stojących na ich czele liderów. Nawet doświadczeni menedżerowie nie mogli odwołać się do znanych schematów czy wzorców działania, bo wcześniej z podobną sytuacją żaden z nich się nie mierzył.

57 Dlaczego chcę odejść?

Większość osób będących w wieku produkcyjnym przynajmniej raz podjęła decyzję o zmianie pracodawcy. Przyczyny takich decyzji są różne i wynikać mogą z indywidualnych potrzeb pracownika, ale również z błędów popełnianych przez pracodawcę.

62 Rynek pracy tymczasowej w czasach pandemii

Niepewne czasy powodują, że firmy zaczynają szukać bardziej elastycznych form zatrudnienia. Wiele wskazuje na to, że zamiast ponownie zatrudniać na etaty, sięgną po pracowników tymczasowych.

hrm

64 Lepiej włączać, niż straszyć

Do niedawna łatwo było wymienić, w czym lider musi być dobry, by efektywnie zarządzać. Jego rolę można było ująć w kategoriach: planowanie, organizowanie, integrowanie, motywowanie i ocenianie. Mimo pandemii kategorie te wydają się wciąż aktualne.

69 Hybrydowa szczepionka

Online czy jednak stacjonarnie? W biurze, w domu czy z dowolnego miejsca na świecie? A może w mieszanej formie? Zadajemy sobie pytania o to, jak będziemy pracować w 2021 r. i kolejnych latach, chcąc przewidzieć postpandemiczną przyszłość.

72 Jak zatrudnić pracownika zdalnie?

W czasach pandemii wypełnianie oraz podpisywanie dokumentów rekrutacyjnych i kadrowych odbywa się drogą elektroniczną. Coraz więcej firm rozważa skorzystanie z prawa, które umożliwia zmianę sposobu prowadzenia akt pracowniczych z papierowych teczek na wersję cyfrową.

74 Model hybrydowy

Lockdown spowodowany pandemią w ogromnej skali przeniósł środowisko pracy do strefy zdalnej. Czego jak dotąd nauczył nas COVID-19 i jakie lekcje okazały się kluczowe dla formy wykonywania obowiązków zawodowych?

78 HR w czasach zarazy

Od wielu lat Polska zajmuje szczególne miejsce na mapie Citi. W 2020 r. obchodziliśmy 15. rocznicę powstania centrum usług biznesowych Citibank Europe, znanego również pod nazwą Citi Solutions Center, które Citi zdecydowało się ulokować w kraju nad Wisłą.

edukacja i rozwój

84 Nie lekceważcie zdrowego umysłu

Osiągnęliśmy najwyższy w historii ludzkości poziom materialnego bezpieczeństwa. A jednak jesteśmy przytłoczeni ogromem zagrożeń. Dzisiejszy dramat rozgrywa się w naszych głowach. Jak na dłoni widać przepaść pomiędzy dobrostanem fizycznym a mentalnym. Czy 2020 r. będzie punktem zwrotnym?

92 Co i jak badać w rekrutacji

W rekrutacji należy kierować się celem, a nie podnoszeniem statystyk. Wysokie wyniki bez zestawienia ich z innymi wskaźnikami są jak kręcenie bączków sportowym autem: jest dużo hałasu, spalasz paliwo, ale nawet o centymetr nie zbliżasz się do celu.

100 Szacunek dla siebie i innych

Firma i organizacja to coś więcej niż praca i wyniki. To ludzie, współpraca między nimi, koordynacja działań i komunikacja. To miejsce szczególne, które inspiruje. Ma swojego ducha. Rzymianie nazywali je genius loci – duchem miejsca.

prawo

106 Nowe zasady pracy za granicą

Dyrektywa zmieniająca Parlamentu Europejskiego i Rady, która zaczęła obowiązywać od 30.07.2020 r., ma zapewnić pracownikom lepszą ochronę, wprowadzając zmiany w zasadach delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Warto się z nimi zapoznać.

114 Błędy i obawy

Polski rynek pracy przeszedł istną rewolucję pod względem liczby zatrudnianych cudzoziemców. Pomimo tak powszechnej praktyki podczas całego procesu zatrudniania zagranicznych pracowników często popełnia się szereg błędów, które mogą grozić surowymi sankcjami zarówno pracodawcy, jak i cudzoziemcowi.

117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać

opinie/komentarze

 • Joanna Kucharska / 6
 • Karolina Szmidt / 7
 • Agnieszka Idczak-Stysiak / 18
 • Beata Łanik / 27
 • Angelika Śniegocka / 28
 • Maciej Iwankiewicz / 32
 • Katarzyna Szydłowska / 34
 • Agnieszka Ert-Eberdt / 35
 • Jarosław Marciniak / 36
 • Iwona Grela / 37
 • Aleksandra Urbańska / 38
 • Anna Morawiec-Bartosik / 82
 • Patrycja Załuska / 90
 • Anna Górska-Kwiatkowska / 96
 • Iwona Wieczorek / 98
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 104
 • Łukasz Kuczkowski / 112
 • Sebastian Kryczka / 113
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top