Prawo11 października, 2023

Osobista strefa wpływu dyrektora - Monika Dawid-Sawicka, Elżbieta Stelmach

Nauczycielka zapytana, w jaki sposób dyrektor szkoły, w której pracuje, buduje swój autorytet wśród kadry pedagogicznej, odparła: Jest bardzo kulturalny, mówi „przepraszam, proszę, dziękuję”. Docenia słowem, zauważa czyjś wkład, można z nim śmiało porozmawiać o swoich potrzebach. Na radach mówi krótko, rzeczowo, ma poczucie humoru.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

W obecnych czasach zarządzanie szkołą często spędza sen z powiek jej liderowi. Dynamika zmian w Polsce i na świecie, nieprzewidywalność, różnice pokoleniowe, pandemia i jej konsekwencje czy wojna w Ukrainie sprawiają, że dyrektor mierzy się z wyzwaniami, które zaskakują i przerastają możliwości, jakimi dysponuje oświata. Dodajmy do tego rosnący odsetek nauczycieli w wieku 50+, znikome zainteresowanie pracą w szkole młodych osób, zmiana nastawienia rodziców i uczniów wobec nauki, a ostatnio również odchodzenie z zawodu ze względu na warunki finansowe czy pogłębiające się jego deprecjonowanie. W takich okolicznościach istotnego znaczenia nabiera ewoluujący model kultury organizacyjnej, a zwłaszcza styl kierowania szkołą przez dyrektora, który bierze pod uwagę przede wszystkim to, na co ma realny wpływ, czyli siebie.

Jakie wybiera sposoby komunikowania się z nauczycielami, kadrą niepedagogiczną, uczniami i rodzicami? Na co umawia się z innymi i w jaki sposób to egzekwuje? Czy i jak potrafi pochwalić, docenić wkładany wysiłek oraz uzyskiwane efekty? Jak wyznacza granice i ich przestrzeganie, a tym samym zarządza konfliktami? Jak dba o zdobywanie nowych kompetencji, aktualizowanie posiadanej wiedzy, czyli towarzyszenie nauczycielom w poszerzaniu perspektyw, wykorzystywaniu praktycznych narzędzi z obszaru psychologii? I kto w tym wszystkim ma wesprzeć dyrektora? Gdzie znajduje się jego „źródło zasilania” w obszarze nabywania wiedzy i umiejętności?

Przygotowując się do napisania tego artykułu, zapytałyśmy kilkudziesięciu dyrektorów szkół i nauczycieli o ich spojrzenie na zarządzanie szkołą w XXI wieku. Było wiele rozbieżnych opinii, jednak skupimy się na tych, które były wspólne, a do tego zamiast na trudnościach koncentrowały się na rozwiązaniach. Analizowały przyczyny niepowodzeń i sięgały do sprawdzonych wzorców biznesowych i edukacyjnych, modeli, które z sukcesem mogą być zaadaptowane w placówkach oświatowych.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top