Prawo19 lutego, 2021

Opieka zdrowotna nad uczniami - Karolina Cieślik

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju stawia na pierwszym miejscu pytania o zdrowie, profilaktykę i badania. Kwestie te dotyczą również placówek oświatowych, dla których prawo jasno określa wymogi opieki zdrowotnej nad uczniami. W niniejszym artykule omawiam wynikające z pandemii koronawirusa nowe obowiązki dla dyrektorów oraz organów prowadzących, radzę też, jak postępować w razie powrotu dzieci i młodzieży do szkół.Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/2 

Zasady organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami nie zostały zmienione z powodu pandemii, więc opieka ta powinna być realizowana tak dalece i w taki sposób, jak to tylko możliwe. Natomiast w maju 2020 r. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego wydał zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/ higienistek szkolnych/ pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach (www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-pielegniarstwa-pediatrycznego-dotyczace-bezpieczenstwa-opieki-nad-uczniami-oraz-dziecmi-przebywajacymi-w-przedszkolach-i-zlobkach).

Precyzują one, jak bezpiecznie udzielać dzieciom świadczeń zdrowotnych, wskazując m.in. na:
konieczność zapewnienia środków do dezynfekcji;
konieczność utrzymywania dystansu tam, gdzie to możliwe;
zadbanie, aby w czasie realizowania świadczenia w gabinecie przebywał tylko jeden uczeń;
opisanie niezbędnych środków ochrony stosowanych przez pielęgniarki;
tam, gdzie jest to możliwe i efektywne, realizowanie porad w formie telefonicznej, aby ograniczać kontakty;
opracowanie i przestrzeganie zasad sprzątania gabinetu, w którym świadczenia medyczne będą realizowane.

Wytyczne precyzują także, jak personel medyczny (w ogólności) powinien się zachować, gdy u dziecka zostaną stwierdzone objawy sugerujące zachorowanie na COVID-19. Przede wszystkim należy je odizolować od pozostałych osób, pilnować, by nie wychodziło z pomieszczenia, i poczekać na przybycie opiekuna, po czym zalecić kontakt z lekarzem POZ, który powie, co robić w kolejnych krokach.

Jak widać, ani ustawodawca, ani specjaliści wydający zalecenia zdrowotne nie oczekują, że szkoła wszystkim się zajmie – ma jedynie sprawnie i rozsądnie zareagować w razie podejrzenia, że ktoś z obecnych na terenie placówki jest zakażony koronawirusem, oraz szybko przekazać informacje odpowiednim służbom, czyli do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Nie ma ujednoliconych, ogólnokrajowych procedur działania – każda stacja sanitarno-epidemiologiczna ustala ścieżki kontaktu z nią, sposób pozyskiwania informacji, dodatkowo zasady wydawania decyzji mogą się nieco różnić.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top