Prawo04 listopada, 2019

Ogłoszenie o XXII edycji Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego”

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2018/2019.

Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnię datą obrony – wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac – należy nadsyłać do 29.02.2020 r. na adres:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dział Publikacji Periodycznych
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs PPH”

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy ufundowali następujące nagrody:
Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Rymarz Zdort pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w kancelarii Rymarz Zdort w Warszawie.
I nagrodę wysokości 4000 zł brutto
II nagrodę wysokości 2500 zł brutto
III nagrodę wysokości 1500 zł brutto

Laureaci konkursu otrzymają również roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2020 r.

Lista laureatów będzie opublikowana na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego”.

Jury zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, innego podziału nagród oraz ewentualnego przyznania nagród dodatkowych. Od nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Nagrodzone prace, jak również inne wskazane przez jury, mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane w publikacjach Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerami telefonów: tel. (22) 535 82 11; 668 618 563 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top