Prawo26 lipca, 2021

Ogłoszenie o VIII konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Ogłoszenie o VIII konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika „Polski Proces Cywilny” ogłasza VIII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.
Do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie obronione w roku akademickim 2020/2021. Prace magisterskie mogą być zgłaszane wyłącznie przez samodzielnych pracowników naukowych za pisemną zgodą ich Autorów. Każdy samodzielny pracownik naukowy może zgłosić do konkursu jedną pracę. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace magisterskie sporządzone w języku polskim. 
Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej przez przesłanie (na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem „Konkurs”) egzemplarza pracy magisterskiej wraz z następującymi załącznikami: opinią promotora, opinią recenzenta, zgodą Autora na zgłoszenie pracy do konkursu, życiorysem Autora oraz zaświadczeniem właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w roku akademickim 2020/2021. 
Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30.11.2021 r. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.tnpc.pl oraz na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego”. 
Szczegółowe zasady konkursu określone są w regulaminie, który jest umieszony na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych: http://tnpc.pl/konkurs/regulamin/.
 
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top