LEX Hub image
Prawo11 marca, 2021

Ochrona sygnalistów - czy znasz nowe obowiązki dla Twojej firmy?

Temat whistleblowingu nadal jest dość skomplikowany. Skutecznym rozwiązaniem w tym obszarze może być narzędzie Sygnanet, od niedawna dostępne na platformie LEX Hub.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach, nałoży na przedsiębiorców nowe obowiązki. Polegają one m.in. na wdrożeniu kanałów umożliwiających w sposób anonimowy dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz na przyjęciu mechanizmów, które będą zapewniać takim osobom skuteczne środki ochrony przed działaniami odwetowymi.

Duże wyzwanie dla instytucji finansowych i firm

Warto przypomnieć, że sygnalista to osoba, która ujawnia działania niezgodne z prawem w swoim środowisku zawodowym. Sygnalistą może zostać m.in. każdy pracownik niezależnie od podstawy zatrudnienia, udziałowiec i akcjonariusz, a także pracownik zewnętrzny (wykonawca czy dostawca).

Do 17 grudnia br. unijną dyrektywę musi wdrożyć każde państwo członkowskie, w tym Polska. Warto wiedzieć, że dyrektywa nie tylko stanowi rewolucję, ustanawiając i sankcjonując instytucję whistleblowingu. Jest także wyzwaniem dla podmiotów (prywatnych i publicznych, m.in. instytucji finansowych i firm), które do tego czasu będą musiały wdrożyć:

  • odpowiednie kanały wewnętrznej komunikacji
  • skuteczne i anonimowe procedury.

– Nowy obowiązek obejmie podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników (a po upływie dwóch lat - co najmniej 50 pracowników). Przedsiębiorca może w tym celu zlecić obsługę systemu zgłoszeniowego podmiotowi zewnętrznemu – wyjaśnia Katarzyna Abramowicz, radczyni prawna, ekspertka ds. bezpieczeństwa i nowych technologii.

Co ważne, w przypadku naruszenia nowego prawa podmioty mogą spotkać się z sankcjami.

Innowacyjne narzędzie na LEX Hub

W obszarze whistleblowingu pomocne będzie narzędzie Sygnanet, od niedawna dostępne na platformie LEX Hub. Ten innowacyjny i zarazem prosty w obsłudze system online służy do anonimowego zgłaszania problemów i nadużyć w firmie. Skutecznie chroni sygnalistów, zapewniając im pełną anonimowość, a przedsiębiorstwu pomaga się rozwijać i unikać kryzysów wizerunkowych.

Dzięki Sygnanet pracownicy mogą bezpiecznie i w 100% anonimowo zgłaszać problemy dostrzeżone w miejscu pracy. W ten sposób program chroni tożsamość sygnalisty i zachęca go do zgłaszania nieprawidłowości, zwiększając wykrywalność niepożądanych zachowań. – Dyrektywa wymaga, aby sygnalista otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni oraz informację o podjętych lub planowanych działaniach wraz z uzasadnieniem w terminie do 3 miesięcy – precyzuje Katarzyna Abramowicz.

Sygnanet dba także o bezpieczeństwo pracodawców, ponieważ zapewnia pełną poufność treści przekazywanych zgłoszeń. Co istotne, spełnia wymagania dyrektywy UE o sygnalistach. System jest również zgodny z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz chroni dane osobowe (RODO).

LEX HUB
System Sygnanet
Ochrona sygnalistów spędza Ci sen z powiek? Niepotrzebnie! Postaw na wiarygodne rozwiązania

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
LEX HUB
System Sygnanet
Ochrona sygnalistów spędza Ci sen z powiek? Niepotrzebnie! Postaw na wiarygodne rozwiązania
Back To Top