Prawo01 lutego, 2019

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym Książka tygodnia

Publikacja ukazuje zmiany zachodzące w prawie krajowym i europejskim w tym obszarze oraz przedstawia zagrożenia, bariery w zapewnieniu skutecznej i efektywnej ochrony w praktyce stosowania przepisów przewidujących mechanizmy ochronne i wyzwania dla tej ochrony, zarówno w wymiarze regulacyjnym, praktycznym, instytucjonalnym, jak i systemowym.

W monografii zidentyfikowano elementy instytucjonalnego systemu ochrony konsumenta. Poddano analizie aktualne wyzwania ochrony konsumenta związane z rozwojem i zastosowaniem w obszarze usług finansowych nowych technologii (tzw. FinTech), przeciwdziałaniem zjawisku missellingu na rynku usług finansowych oraz koniecznością rozszerzania kompetencji organów nadzoru publicznego nad instytucjami finansowymi i ich praktykami rynkowymi, tworzeniem nowych struktur (instytucji) w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej ochrony konsumentom tych usług.

Autorzy monografii przedstawiają najbardziej aktualne problemy związane z ochroną konsumenta na rynku finansowym – jego regulacją, systemem instytucjonalnym, zagrożeniami i wyzwaniami. Prezentują je w różnych wymiarach – w kontekście doświadczeń wybranych krajów europejskich i nie tylko, w wymiarze krajowym oraz w świetle regulacji i działań podejmowanych aktualnie przez organy i instytucje UE, wskazując na silne uwarunkowania prawa europejskiego w tym właśnie zakresie.

Po raz pierwszy w literaturze krajowej podjęta została tak obszerna i wielowymiarowa analiza prawa ochrony konsumenta na rynku finansowym, w ramach wyodrębnionego i powszechnie już raczej uznanego prawa rynku finansowego, jego stosowania w praktyce oraz systemowego znaczenia tej problematyki dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym
J. Monkiewicz (redaktor naukowy), E. Rutkowska-Tomaszewska (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top