Prawo16 grudnia, 2019

Obserwacje koleżeńskie w praktyce - Danuta Elsner

Jedną z najefektywniejszych metod doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, choć trudną do zorganizowania, są obserwacje koleżeńskie. O tym, że warto podjąć to wyzwanie, z dyrektor Ewą Rogóż oraz nauczycielką Ireną Marszałek z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (powiat krakowski) rozmawia dr Danuta Elsner, członkini kolegium redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

Danuta Elsner: Jak doszło do wprowadzenia obserwacji koleżeńskich?

Ewa Rogóż: Tą metodą doskonalenia kwalifikacji zawodowych zainteresowałam się jeszcze jako wicedyrektor. Aby spopularyzować ciekawe rozwiązanie dydaktyczne, z którym spotkałam się podczas obserwacji zajęć, poprosiłam jedną z doświadczonych koleżanek o przeprowadzenie lekcji otwartej. Jej uczestnicy mieli okazję się przekonać – podobnie jak ja kiedyś – ile można się nauczyć, obserwując pracę innej osoby.
Do upowszechnienia tej metody przyczyniło się przystąpienie naszej szkoły do prowadzonego przez placówkę doskonalenia nauczycieli tzw. procesu wspomagania. Obserwacje koleżeńskie były jednym z jego elementów, a ja uczestniczyłam w warsztatach, na których ten rodzaj obserwacji zaprezentowano od strony praktycznej, i zachęciłam do udziału również inne osoby z grona pedagogicznego.
Obecnie obserwacje koleżeńskie trwają u nas nadal, pomimo zakończenia procesu wspomagania. Stały się jedną z podstawowych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top