Prawo04 września, 2017

Nowe wydanie komentarza do KPK

Z przyjemnością informujemy, że w programie dostępne jest już III wydanie komentarza do Kodeksu postępowania karnego, pod redakcją  dr. hab. Dariusza Świeckiego, wg stanu prawnego na 1 czerwca 2017 r.

Kodeks postępowania karnego podlegał ostatnio licznym i głębokim nowelizacjom. Wprowadzona z dniem 1.07.2015 r. wielka reforma procedury karnej została odwrócona nowelizacją z 11.03.2016 r. (Dz.U. poz. 437 ze zm.). W jej wyniku nastąpił powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem jego kontradyktoryjności. W tym aspekcie nastąpiło fundamentalne odejście od reformy procedury karnej, zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1.07.2015 r. Oparta na zasadzie inkwizycyjności nowelizacja z 11.03.2016 r. przywróciła reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1.07.2015 r. Nie doprowadziła natomiast do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawiła uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów. Ponadto dokonano pomniejszych nowelizacji, m.in. ustawami: z 10.06.2016 r. (Dz.U poz. 1070) i z 23.03.2017 r. (Dz.U. poz. 768). Aktualne wydanie komentarza uwzględnia wszystkie te zmiany.

W komentarzu główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów, bowiem myślą przewodnią podczas jego opracowywania było wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

Eliza Wasińska

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Karne

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top