Prawo04 września, 2017

Nowe wydanie komentarza do KPK

Z przyjemnością informujemy, że w programie dostępne jest już III wydanie komentarza do Kodeksu postępowania karnego, pod redakcją  dr. hab. Dariusza Świeckiego, wg stanu prawnego na 1 czerwca 2017 r.

Kodeks postępowania karnego podlegał ostatnio licznym i głębokim nowelizacjom. Wprowadzona z dniem 1.07.2015 r. wielka reforma procedury karnej została odwrócona nowelizacją z 11.03.2016 r. (Dz.U. poz. 437 ze zm.). W jej wyniku nastąpił powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem jego kontradyktoryjności. W tym aspekcie nastąpiło fundamentalne odejście od reformy procedury karnej, zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1.07.2015 r. Oparta na zasadzie inkwizycyjności nowelizacja z 11.03.2016 r. przywróciła reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1.07.2015 r. Nie doprowadziła natomiast do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawiła uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów. Ponadto dokonano pomniejszych nowelizacji, m.in. ustawami: z 10.06.2016 r. (Dz.U poz. 1070) i z 23.03.2017 r. (Dz.U. poz. 768). Aktualne wydanie komentarza uwzględnia wszystkie te zmiany.

W komentarzu główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów, bowiem myślą przewodnią podczas jego opracowywania było wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

Eliza Wasińska

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Karne

Przeglądaj powiązane tematy