Prawo21 października, 2019

Nowe statuty szkół ponadpodstawowych - Agata Piszko

Jednym z ważnych etapów zapoczątkowanej we wrześniu 2017 r. reformy systemu oświaty jest przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie, a czteroletniego technikum w pięcioletnie. Wiąże się to z obowiązkiem uchwalenia nowego statutu uwzględniającego przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Musi on wejść w życie 1 grudnia. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa krótkie omówienie procedury uchwalania nowego statutu oraz jego konstruowania.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/10

Dotychczasowe statuty szkół ponadpodstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych, wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe (art. 322 ust. 2 p.w.p.o.), ale nie dłużej niż do 30.11.2019 r. Nowe statuty zaczną obowiązywać 1.12.2019 r.
Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego liceum trzyletniego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas; analogicznie statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego technikum czteroletniego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas (art. 322 ust. 8 i 9 p.w.p.o.).
(…)
Jednym z elementów statutu są obowiązki ucznia. Określając je, należy uwzględnić (art. 99 pr. ośw.):
- właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,
- termin i formę usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach – przez rodziców oraz przez pełnoletnich uczniów,
- przestrzeganie odpowiedniego ubioru uczniów na terenie szkoły lub noszenie jednolitego stroju – jeśli taki obowiązek został wprowadzony,
- warunki wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz korzystania z nich,
- właściwe zachowanie wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top