Personel Plus Image grafika
Prawo08 września, 2022

Nagrody dla pracodawców wspierających różnorodność

Nagroda Karty Różnorodności ma na celu wyróżnienie inicjatyw pracodawców z zakresu DEI (ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie). Swoje działania w tych obszarach mogą zgłaszać do konkursu firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy do 16 października br. Udział jest bezpłatny.

Organizatorem konkursu jest Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. W jej ramach pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie inicjatywa skupia 281 pracodawców.

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach: DEI w biznesie, DEI w sektorze pozabiznesowym oraz DEI w samorządach. W kategorii DEI w biznesie poznamy laureatów w obszarach: partnerstwo, aktywizm korporacyjny, zarządzanie kryzysem uchodźczym, wolontariat pracowniczy, nowatorskie podejście.

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać m.in.: firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (prywatne i państwowe), instytucje kultury, instytucje publiczne.

Działania, które można zgłaszać do nagrody, to m.in. inicjatywy na rzecz wybranych grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, np. plan równości płci, polityka antydyskryminacyjna.

Personel Plus, wydawany przez Wolters Kluwer Polska objął patronatem wydarzenie bo zarządzanie różnorodnością w biznesie jest nam bliskie i teksty w tym obszarze regularnie publikujemy na łamach miesięcznika. Współpracujemy w tym obszarze m.in. z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji i regulamin: www.kartaroznorodnosci.pl/nagroda

undefined

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top