Prawo17 listopada, 2023

Nagroda specjalna dla nauczycieli - Agata Piszko

Lipcowa ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw nowelizuje m.in. przepisy Karty Nauczyciela w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia dla uprawnionej grupy nauczycieli. Świadczenie to jest nazwane przez ustawodawcę nagrodą specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/10

Z nagrodą dla nauczycieli wiąże się obowiązek dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ten rok. Musi to zrobić organ wykonawczy, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu bądź województwa. Ponadto lipcową ustawą dokonano modyfikacji w zakresie ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Niniejszy poradnik wskazuje też, kto jest uprawniony do świadczenia, a kto z niego wykluczony, w jaki sposób nagroda będzie przekazywana i wypłacana oraz jak do przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego trafi dotacja celowa.

Zgodnie z nowym art. 92a ust. 1 KN nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej przysługuje nauczycielowi, który 20.09.2023 r. pozostawał w stosunku pracy w szkole. Należy przez to rozumieć zatrudnienie na podstawie:
- umowy na czas określony,
- umowy na czas nieokreślony,
- mianowania.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top