Prawo17 grudnia, 2018

Monitorowanie podstawy programowej - Cezary Lempa

Lekcja 4 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

Kontynuując zapoczątkowaną w grudniowym wydaniu tematykę monitorowania podstawy programowej, w niniejszym tekście zajmę się aspektem planowania (kierunkowego i wynikowego) oraz wykorzystania systemu oceny pracy nauczyciela.
Systematyczne monitorowanie przez dyrektora i nauczyciela wdrażanej podstawy programowej opiera się w dużej mierze na przygotowywanych planach dydaktycznych (szczególnie planie wynikowym), które są początkiem systemu monitorowania efektów uczenia się. Monitorowanie dotyczy więc nie tylko analizy postępów uczniów, lecz także organizacji procesu ich uczenia się.
W artykule Realizacja podstawy programowej („Dyrektor Szkoły” 2018/12) zaprezentowałem plan monitorowania tejże podstawy m.in. w dwóch obszarach (przedmiotach monitorowania): postępów uczniów i oceny pracy nauczyciela. W pierwszym przypadku celem monitorowania jest analiza poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z podstawy programowej przez uczniów, w drugim – stopnia spełniania wskaźników wybranych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top