Prawo17 grudnia, 2018

Monitorowanie kompetencji kluczowych - Małgorzata Nowak

Jednym z zadań zewnętrznego nadzoru pedagogicznego realizowanym w bieżącym roku jest monitorowanie kształtowania kompetencji kluczowych w szkołach. Wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektorów poszukujących dostępu do metodologii i narzędzi monitorowania, omawiam i komentuję zawartość arkuszy obserwacji, kwestionariuszy ankiet i wywiadów oraz stawiam pytania o cel, zasady i wartość prowadzonych działań.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/12

(…)
W związku z zaplanowanym na bieżący rok monitorowaniem kształtowania kompetencji kluczowych dyrektorzy szkół oczekiwali pojawienia się na stronach ministerstwa i/lub kuratoriów arkuszy służących temu działaniu. Niestety, narzędzi monitorowania nie opublikowano, za to już w połowie września w szkołach pojawili się wizytatorzy uzbrojeni w stosowne kwestionariusze. O planowanej wizycie dyrektor był informowany z tygodniowym wyprzedzeniem. Procedura monitorowania obejmowała obserwację pięciu lekcji (np. matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia), przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem i nauczycielami prowadzącymi obserwowane zajęcia oraz wypełnienie przez tychże kilkustronicowych ankiet.
Rozdzwaniały się telefony, wymieniano e-maile, przepytywano tych, u których badanie już się odbyło, a dyrektorzy z determinacją poszukiwali dostępu do narzędzi monitorowania. W internecie na forach oświatowych lawinowo rosły prośby o arkusze. Samopomoc zadziałała i osoby z różnych województw dzieliły się tym cennym zasobem, zwłaszcza że kuratoria nie kwapiły się z upublicznianiem narzędzi monitorowania. Dlaczego? Czyżby nadal wśród urzędników dominowało przekonanie, że dobry nadzór to tajny nadzór i zaskoczenie przeciwnika?
Dlatego w niniejszym artykule dzielę się z Państwem zawartością owych arkuszy, wierząc, że wpłynie to na lepsze wyniki monitorowania, a przede wszystkim usprawni świadome zarządzanie procesem kształtowania kompetencji kluczowych w szkołach.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top