Prawo08 listopada, 2019

Mind Mapa 11/2019

Mind mapa z listopadowego "Personelu Plus" (11/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z zatrudnianiem osób z niepełenosprawnościami, przedstawiając jednocześnie dobre praktyki w tym obszarze. Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z najbardziej niedocenionych zawodowo grup społecznych i cały czas stanowią niewykorzystany potencjał (ponad 1,2 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej pozostaje bez zatrudnienia!). Przy odpowiednim zaangażowaniu pracodawców, a także ułożeniu procesów biznesowych z instrumentami polityk publicznych, co najmniej 400 tys. z tych osób może zasilić rynek pracy w perspektywie najbliższych lat. 

Mind mapa z listopadowego "Personelu Plus" (11/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z zatrudnianiem osób z niepełenosprawnościami, przedstawiając jednocześnie dobre praktyki w tym obszarze. Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z najbardziej niedocenionych zawodowo grup społecznych i cały czas stanowią niewykorzystany potencjał (ponad 1,2 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej pozostaje bez zatrudnienia!). Przy odpowiednim zaangażowaniu pracodawców, a także ułożeniu procesów biznesowych z instrumentami polityk publicznych, co najmniej 400 tys. z tych osób może zasilić rynek pracy w perspektywie najbliższych lat. Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.  

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top