Prawo01 czerwca, 2019

Mind Mapa 06/2019

Mind mapa z czerwcowego "Personelu Plus" (06/2019) obrazuje wyzwania firm, w tym działów HR związane z wdrażaniem pracowniczych planów kaptiałowych (PPK). Od lipca 2019 r. do wdrożenia PPK będą zobowiązane podmioty zatrudniające na 31.12.2018 r. co najmniej 250 pracowników. Od czego zacząć? Jak sobie poradzić z wdrożeniem? Jak szukać plusów i przekładać je na dobry wizerunek firmy? Jak komunikować PPK pracownikom? Kogo zaangażować w projekt? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży.

Mind mapa z czerwcowego "Personelu Plus" (06/2019) obrazuje wyzwania firm, w tym działów HR związane z wdrażaniem pracowniczych planów kaptiałowych (PPK). Od lipca 2019 r. do wdrożenia PPK będą zobowiązane podmioty zatrudniające na 31.12.2018 r. co najmniej 250 pracowników. Biorąc pod uwagę, iż Polacy raczej nie należą do narodów oszczędnych (Polska znajduje się na trzecim od końca miejscu w wynikach badania OECD skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania), a im młodsi, tym mniej chętni do odkładania na emeryturę, budzenie świadomości konieczności zabezpieczania się na czas jesieni życia jest konieczne. Rolę może odegrać tu również HR. I choć sami HR-owcy, a także firmy postrzegają wdrożenie PPK jako dodatkowy koszt i natłok nowych obowiązków, to jest to nieuniknione. Od czego zacząć? Jak sobie poradzić z wdrożeniem? Jak szukać plusów i przekładać je na dobry wizerunek firmy? Jak komunikować PPK pracownikom? Kogo zaangażować w projekt? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży. 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top