Prawo23 października, 2019

MERITUM Postępowanie karne - Książka tygodnia

Struktura książki dostosowana została do systematyki Kodeksu postępowania karnego, co powinno ułatwić korzystanie z tej publikacji. Jest to książka praktyczna w tym znaczeniu, że pozwala na łatwe poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, zaś odpowiedzi prezentowane są wieloaspektowo. Meritum. Postępowanie karne jest opracowaniem przeznaczonym zarówno do systematycznego czytania, jak i do bieżącego, chwilowego korzystania, gdy czytelnik poszukuje odpowiedzi lub podpowiedzi podczas rozwiązywania praktycznego problemu.
Meritum prezentuje dorobek nauki i dokumentuje orzecznictwo. Dokonano tu wyboru publikacji oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych pod kątem istotności wyrażonego poglądu. Zakładanym walorem tego opracowania jest selekcja ogromu materii stanowiącej procedurę karną. Dotyczy to zwłaszcza orzecznictwa, które, choć obecnie jest szeroko dostępne, to liczba judykatów rodzi problemy z wyszukaniem tych ważnych lub wiodących w danej kwestii. Dlatego w oparciu o kryterium przydatności przy omawianiu danej instytucji dokonano wyboru najważniejszych orzeczeń.
Meritum jest opracowaniem problemowym, w którym Autorzy starali się zmieścić dużo treści w stosunkowo zwięzłej formie. Warstwa merytoryczna przeplatana jest tu wzorami i wykresami oraz przykładami z praktyki. Pozwoli to czytelnikowi lepiej zrozumieć instytucje procesowe.
Zgodnie z przyjętym założeniem na Meritum. Postępowanie karne składa się kilka tematycznych części. Część pierwsza to zagadnienia ogólne, w ramach których zostały omówione m.in. kwestie wykładni prawa procesowego, stosowania reguł intertemporalnych, zasady procesowe i inne instytucje zamieszczone w przepisach wstępnych Kodeksu postępowania karnego. W części drugiej i trzeciej przedstawiono stadia procesu, tj. postępowanie przygotowawcze, postępowanie rozpoznawcze i postępowanie odwoławcze. W części czwartej omówiono postępowania szczególne, tj. postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe i postępowanie przyspieszone. Część piąta zawiera całościową analizę nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W części szóstej omówiono postępowania po uprawomocnieniu się wyroku. Część siódma to postępowanie ze stosunków międzynarodowych, a kolejne części obejmują postępowanie w sprawach wojskowych i koszty procesu.
Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, tj. do osób zarówno poszukujących, nabywających, jak i poszerzających wiedzę o procesie karnym. Należy wyrazić nadzieję, że nowa formuła prezentowania prawa karnego procesowego znajdzie uznanie w oczach czytelników.
Książka uwzględnia stan prawny na dzień 5 października 2019 r., a więc także ostatnią dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1694). 

MERITUM Postępowanie karne
Redakcja naukowa: Dariusz Świecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top