Przegląd Sądowy
Prawo06 grudnia, 2023

Lista książek zgłoszonych do XV edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu następujące książki:1) Agnieszka Goldiszewicz, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Komentarz. Komentarze praktyczne, Warszawa 2022;
2) Katarzyna Kamińska, Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu, Warszawa 2022;
3) Jan Kil, Aleksander Kwaśniak, Prawne i aksjologiczne aspekty obsady sądu w polskim porządku normatywnym, Sosnowiec 2022;
4) Paulina Konca, Prawo Interpretacyjne, Katowice 2022;
5) Radosław Koper, Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym, Warszawa 2022;
6) Zbigniew Kuniewicz, Adam Bieranowski, Ewa Habryn-Chojnacka, Zbigniew Jaremko, Piotr Klaczak, Jerzy Krzynówek, Marcin Marszałek, Maria Maszczyk-Andura, Krzysztof Mularski, Jakub Pokrzywniak, Aneta Suchoń, Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne, Warszawa 2022;
7) Maciej Lenartowicz, Krzysztof Łaciński, Michał Skrzypek, Magdalena Sobczak, Agata Warlikowska-Buczek, Maciej Zaks, Egzamin Komorniczy – Kazusy 2022, Warszawa 2022;
8) Leszek Leszczyński, Kryteria pozaprawne w sądowej wykładni prawa, Warszawa 2022;
9) Aleksandra Anna Mazur, Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, Warszawa 2022;
10) Dawid Miąsik, System Prawa Unii Europejskiej. Tom II – Zasady i prawa podstawowe, Warszawa 2022;
11) Jakub Mrożek, Kontrola i nadzór administracyjny w sądownictwie powszechnym, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022;
12) Monika Namysłowska, Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony, Warszawa 2022;
13) Paweł Ochmann, Wybrane modele odpowiedzialności członków zarządu jako instrumenty zarządzania konfliktami agencyjnymi pomiędzy członkami zarządu spółki kapitałowej a jej wierzycielami w prawie polskim, Warszawa 2022;
14) Krzysztof Olszak, Interes spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim oraz hiszpańskim, Warszawa 2022;
15) Dawid Rogoziński, Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, Warszawa 2022;
16) Janusz Roszkiewicz, Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu, Warszawa 2022;
17) Michał Rządkowski, Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny, Warszawa 2022;
18) Maciej Rzewuski, Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Bartłomiej Kowalczyk, Joanna May, Aleksandra Partyk, Magdalena Rzewuska, Magdalena Skibińska, Bartosz Trocha, Ireneusz Wolwiak, Andrzej Zielony, Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji, Warszawa 2022;
19) Lucyna Staniszewska, Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowania prawa, Poznań 2022;
20) Piotr Turek, Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy, Warszawa 2022;
21) Ewa Wójtowicz, Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dystrybucji – przesłanki i skutki jego realizacji, Warszawa 2022;
22) Daniela Wybrańczyk, Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców, Warszawa 2022;
23) Dominik Wzorek, Eleonora Zielińska, Joanna Klimczak, Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw, Warszawa 2022.

Zgodnie z § 8 regulaminu Konkursu wynik zostanie ogłoszony do dnia 29 lutego 2024 r. na stronie
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/konkursy
 
Regulamin Konkursu zobacz tutaj>>
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top