Prawo23 kwietnia, 2013

Lex Navigator Prawo Handlowe już w ofercie Wolters Kluwer Polska

LEX Navigator Prawo Handlowe to kolejny element poszerzający zakres merytoryczny obecnego na rynku od października ubiegłego roku produktu LEX Navigator. Wszystkie zalety znane z dotychczasowych wersji LEX Navigatora zostały przeniesione do nowego modułu. Zasady działania również pozostały bez zmian. System Informacji Prawnej LEX dostarcza informacje prawną do analizy. LEX Navigator Prawo Handlowe to narzędzie, w którym zebrano informacje będące już efektem przeprowadzonych analiz i opracowanych wariantów postępowania, przedstawione w formie interaktywnych diagramów, które krok po kroku przeprowadzają prze z najbardziej nawet zawiłe procedury w życiu spółki.
Umieszczone w nim schematy pokazują różne, zawsze optymalne scenariusze przebiegu danego postępowania, obowiązujące terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Dodatkowe opatrzenie diagramów komentarzami eksperckim, tematycznie dobranym orzecznictwem oraz dokumentami powiązanymi podnosi wartość aplikacji dla użytkownika
LEX Navigator Prawo Handlowe to odpowiedź na częste zmiany przepisów, niejednolitą praktykę i różny stopień znajomości prawa wśród uczestników obrotu gospodarczego oraz na trudności w przeprowadzaniu czynności z uwagi a ich „zawiłość”.

Obecnie dostępne są 54 procedury, dotyczące takich zagadnień prawa spółek, jak: Obniżenie kapitału zakładowego, Odpowiedzialność wspólników, Rejestracja poszczególnych rodzajów spółek, Reprezentacja spółki, Likwidacja spółki, Umorzenie udziałów i akcji, Wyłączenie wspólnika ze spółki
Zmiany statutu spółki

Liczba procedur w produkcie będzie systematycznie wzrastać, nawet o kilkadziesiąt procedur miesięcznie. W październiku br. w programie znajdzie się ok. 150 procedur, obejmujących wszystkie czynności procesowe związane z Kodeksem spółek handlowych.

Niezaprzeczalnym atutem programu LEX Navigator Prawo Handlowe, poza procedurami, jest także dostęp do 28 komentarzy książkowych i aktualizowanych m.in. komentarza prof. A. Jakubeckiego do Kodeksu postępowania cywilnego, komentarza prof. A. Kidyby do Kodeksu spółek handlowych oraz do 30 monografii, m.in.: T. Sójki, Umowa objęcia akcji, T. Szczurkowskiego, Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, R. Wrzecionka Czynności notarialne w prawie spółek.

Autorami tego unikalnego na polskim rynku programu z zakresu prawa handlowego są niekwestionowane autorytety zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej m.in. : prof. Andrzej Kidyba, dr Adrian Niewęgłowski, dr Agnieszka Goldiszewicz, mec. Paweł Daszczuk

Więcej informacji: www.produkty.lex.pl/lex-navigator/

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top