Prawo27 września, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji wrzesień 2023

We wrześniu 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Asłanowicz P., Kredyty waloryzowane do waluty obcej w praktyce orzeczniczej, WKP 2023
 2. Dobosz P. (red.), Puczko A. (red.), Relacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną działań administracji publicznej, WKP 2023
 3. Felcenloben D., Prace geodezyjne realizowane na potrzeby budownictwa, WKP 2023
 4. Felcenloben D., Prace geodezyjne realizowane na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, WKP 2023
 5. Gudowski J., Strzelczyk K., Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, WKP 2023
 6. Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, wyd. V, WKP 2023
 7. Kubista B., Dokumentacja cen transferowych jako instrument ochrony podatnika, WKP 2023
 8. Ludwiczyńska A., Machowska A., Skibiński P., Upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej , WKP 2023q
 9. Markiewicz R., Zasada proporcjonalności w prawie autorskim w Unii Europejskiej, WKP 2023
 10. Rogoziński D., Klauzula oparta na WIBOR a unieważnienie umowy kredytu, WKP 2023
 11. Skorupka J., O początku prawa. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii, WKP 2023
 12. Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Informator o zmianach 2023, WKP 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top