Prawo07 lutego, 2024

LEX Monografie – nowości w aktualizacji styczeń 2024

W styczniu 2024 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Antolak-Szymanski K., Mediacja w rozwiązywaniu indywidualnych sporów pracowniczych, WKP 2024
  2. Grabowska Natalia, Sławek Juliusz, Krajowy Rejestr Zadłużonych, WKP 2024
  3. Horna-Cieślak M., Masłowska P., Trocha O., Metodyka reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w sprawach przestępstw seksualnych, WKP 2024
  4. Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, WKP 2024
  5. Lapierre A., Frankowski E., Pałys A., Krajowy System e-Faktur (KSeF). Poradnik podatnika, wyd. II, WKP 2024
  6. Mierzwińska-Lorencka J., Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego. Podsumowanie zmian 2023, WKP 2024
  7. Styczyński R., Podatki i składki od samozatrudnienia, WKP 2024
  8. Wąsik M., Związki osób tej samej płci. Konsekwencje braku regulacji w prawie polskim, WKP 2024
  9. Wiewiórowska-Domagalska A. , Ewa Łętowska – bibliografia i orzecznictwo z jej udziałem, WKP 2023
  10. Wilbrandt-Gotowicz M., Doręczenia elektroniczne w praktyce, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top