Prawo31 lipca, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji lipiec 2023

W lipcu 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Chmaj M. (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, WKP 2023
 2. Ciepła H., Stosunki majątkowe między małżonkami pozostającymi w separacji, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dorobków. Praktyka i orzecznictwo, WKP 2023
 3. Czeszejko-Sochacki W., Crowdfunding - finansowanie społecznościowe. Aspekty prawne, WKP 2023
 4. Kała M. (red.), Wilk D. (red.), Wójcikiewicz J. (red.), Zuba D. (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, wyd. IV, WKP 2023
 5. Krzemień P. (red.), Pawelec K. (red.), Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, WKP 2023
 6. Kubiesa P., Estoński CIT. Aspekty księgowe i podatkowe, WKP 2023
 7. Maj J., Legalizacja samowoli budowlanej, WKP 2023
 8. Małysa-Sulińska K. (red.), Stec M. (red.), Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej, WKP 2023
 9. Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, wyd. II, WKP 2023
 10. Pahl B. , Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków, WKP 2023
 11. Radomyski M., Najem i wynajem nieruchomości komercyjnych. Praktyczny przewodnik, WKP 2023
 12. Słupczewski M., Rozumowanie per analogiam w prawie podatkowym, WKP 2023
 13. Szymanek P., Nowe narzędzia informatyczne służące monitorowaniu podatników. Problematyka prawna, WKP 2023
 14. Wolfram S., Medycyna estetyczna i kosmetologia. Legalność zabiegów i zgoda pacjenta, umowa o zabieg, WKP 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top