Prawo23 maja, 2024

LEX Monografie – nowości w aktualizacji kwiecień 2024

W kwietniu 2024 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Bach-Golecka D. (red.), Równość i nierówności w prawie, WKP 2024
  2. Błaszczak Ł., Fikcja prawna w prawie procesowym cywilnym, WKP 2024
  3. Grzebyk P. (red.) , Prawo w epoce populizmu, Scholar 2023
  4. Grzebyk P. (red.), Uznańska P. (red.), Prawo w czasie pandemii COVID-19, Scholar 2022
  5. Możdżeń-Marcinkowski M., Sygnalizowanie naruszeń prawa w administracji publicznej. Studium prawne, WKP 2024
  6. Rokicki J., Zamówienia publiczne. Schematy dla praktyków, WKP 2024
  7. Styczyński R., Opodatkowanie najmu nieruchomości, wyd. II, WKP 2024
  8. Wysocka M., Kompetencje Unii Europejskiej a działania ustawodawcze w sferze ustalania wynagrodzenia za pracę, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top