Prawo07 lutego, 2024

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji styczeń 2024

W styczniu 2024 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Antonów K. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, WKP 2024
 2. Balicki A., Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Komentarz, LEX/el. 2024
 3. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
 4. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
 5. Klat-Górska E. (red.), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, WKP 2024
 6. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. V, LEX/el. 2024
 7. Makowski M., Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2024
 8. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
 9. Salachna J.M.. (red.), Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, WKP 2024
 10. Twarowski A., Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz, WKP 2024
 11. Ziółkowska A. (red.), Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top