Prawo04 listopada, 2022

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji październik 2022

W październiku 2022 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VI, tom 1 i 2, WKP 2022
 2. Bogucki A., Bogucki S., Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz, WKP 2022
 3. Ciszewski J. (red.), Nazaruk P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022
 4. Klaus W. (red.), Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komentarz, WKP 2022
 5. Kotowski W., Kierujący pojazdami. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2022
 6. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość. Tom I i II, wyd. XIII, WKP 2022
 7. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022
 8. Mikołajczak M., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz, WKP 2022
 9. Mikołajczak M., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz, WKP 2022
 10. Mikołajczak M., Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo bankowe, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz, WKP 2022
 11. Piaskowska O.M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022
 12. Sójka T. (red.), Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz, WKP 2022
 13. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, tom I i II, LEX/el. 2022
 14. Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top