Prawo17 marca, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji luty 2023

W lutym 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Bielak-Jomaa E., Paluszkiewicz M., Staszewska E., Włodarczyk M., Wrocławska T., Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Komentarz, WKP 2023
 2. Ciszewski J. (red.), Nazaruk P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022
 3. Drembkowski P. (red.), Kmieciak B. (red.), Tymiński R. (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz, WKP 2023
 4. Forystek J., Komentarz do ustawy o mieniu zabużańskim. Studium historyczno-prawne, LEX/el. 2020
 5. Gawrońska-Baran A., Wiktorowska E., Wiktorowski A., Wójcik P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 6. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 7. Kaczocha M., Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
 8. Kmieciak Z., Wegner J., Wojtuń M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, WKP 2023
 9. Kościuk A., Prawo energetyczne. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
 10. Kwiatek B. (red.), Skóra A. (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz, WKP 2023
 11. Matarewicz J., Akcyza. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 12. Świeczkowska-Wójcikowska M. (red.), Świeczkowski J. (red.), Szachta J. (red.), Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowoadministracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz, WKP 2023
 13. Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top