Prawo29 listopada, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji listopad 2023

We wrześniu 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Czeszejko-Sochacki W., Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Komentarz, LEX/el. 2023
  2. Hoc S., Szustakiewicz P., Centralne Biuro Antykorupcyjne. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
  3. Matarewicz J., Akcyza. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
  4. Stasiak M., Kaznowski A., Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, wyd. III, LEX/el. 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top